Aktualizacje programu IRIS i miniIRIS

Przy zakupie programu IRIS oraz miniIRIS pakiet aktualizacji oraz wsparcia technicznego dołączymy gratis na 1 rok.

Po roku istnieje możliwość wykupienia pakietu aktualizacji oraz wsparcia technicznego na kolejny okres. 

Uwaga! Aktualizację należy przeprowadzać na koncie z uprawnieniami administratora.
Aktualizacja do nowej wersji jest procesem, którego nie można później cofnąć, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zmianami i akceptację ewentualnych niedogodności.

IRIS 3.2.3

Pliki programu są zapisywane w następujących lokalizacjach (do których wymagane są uprawnienia zapisu/odczytu):

 1. katalog instalacyjny programu IRIS
 2. …\Windows\System32
 3. …\Program Files\ Common Files\medi.com
 4. dodatkowo modyfikowany jest rejestr systemu Windows

.

miniIRIS 1.6.0

Pliki programu są zapisywane w następujących lokalizacjach (do których wymagane są uprawnienia zapisu/odczytu):

 1. katalog instalacyjny programu miniIRIS
 2. …\Windows\System32
 3. …\Program Files\ Common Files\medi.com
 4. dodatkowo modyfikowany jest rejestr systemu Windows
 1. Dodano możliwość automatycznego zamawiania SMSów.
 2. Dodano komunikat o kończącej się aktualizacji (IRIS / miniIRIS).
 3. mMedica – integracja poprzez moduł DICOM i eksport plików graficznych.
 4. EDM – e-recepty – poprawki błędnych skrótów farmaceutycznych.
 5. EDM – e-skierowania – dodanie możliwości wyświetlania w Terminarzu.
 6. EDM – e-skierowania – usunięcie błędu kiedy pacjent ma za długi kod pocztowy.
 7. EDM – e-skierowania – poprawki opisów w sugerowanym miejscu realizacji.
 8. EDM – e-skierowania – grupa drobnych poprawek w wyglądzie i wydruku.
 9. EDM – e-skierowania – poprawa komunikatów błędów, żeby były bardziej czytelne.
 1. EDM – e-skierowania – ujednolicenie opcji sms jak to jest w e-receptach.
 2. EDM – e-skierowania – zbiór poprawek w zakresie celu badania, opisu i kodu ICD-9.
 3. EDM – e-skierowania (realizacja) – zbiór poprawek.
 4. EDM – e-recepty – możliwość wystawienia dokumentu z 4-5 lekami.
 5. Faktury – poprawki i usprawnienia w zakresie wyświetlania sumarycznej kwoty po korekcie i zapisu nr konta.
 6. Faktury – dodanie możliwości wystawienia z poziomu Terminarza.
 7. IRIS Specjalizacja – zbiór poprawek w zakresie statusów otwartych formularzy.
 8.  
 1. EDM – zbiór krytycznych poprawek po zmianach na przełomie roku.
 2. Centrum Zarządzania – dodano czyszczenie katalogu TmpPliki.
 3. Obsługa faktur – Poprawiono problem ze zmianą danych Nabywcy w formularzu.
 4. Obsługa faktur – Dodano opcję “Inne” przy wyborze sposobu płatności.
 5. IRIS Terminarz – usunięto problem podczas zmiany lekarza dla wizyty.
 6. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. e-Skierowania (realizacja) – zbiór poprawek po zmianach na przełomie roku.
 2. e-Recepta – zbiór poprawek po zmianach na przełomie roku.
 1. e-Skierowania – dodanie możliwości akceptacji Skierowań (zrobienie badania i odesłanie informacji do P1 dotyczącej badania i skierowania).
 2. e-Skierowania – odmowa przyjęcia pacjenta – możliwość przeczytania komentarza odmowy przez wystawcę.
 3. e-Skierowania – zbiór poprawek związanych z drukowaniem, wyświetlaniem i odświeżaniem.
 4. e-Recepta – 75+, czyli dodanie możliwości sprawdzenia przez lekarza listy leków branych przez pacjenta (zgodnie z Ustawą).
 5. e-Recepta – obsługa uprawnienia dodatkowego “C” dot. leków refundowanych dla kobiet w ciąży.
 6. e-Recepta – poprawka dla kodu terytorialnego zaczynającego się od zera.
 7. eWUŚ – ujednolicenie formy komunikatów dotyczących izolacji.
 1. eWUŚ – dodano sprawdzanie informacji o izolacji lub kwarantannie.
 2. INFORMACJA DLA LEKARZA KIERUJĄCEGO/POZ – aktualizacja wydruku zgodnie z najnowszymi wytycznymi.
 3. EDM e-Skierowania – drobne poprawki w oknie od edycji.
 1. Recepty – wyświetlanie informacji w podsumowaniu – poprawka błędu.
 1. EDM e-Recepty – wystawianie recepty z zakresem kuracji – poprawki.
 2. EDM e-Recepty / e-Skierowania) – dodanie parametru specjalność lekarza.
 3. EDM e-Recepty / e-Skierowania) – dodanie obsługi dla obcokrajowców.
 4. EDM e-Skierowania – dodanie możliwości wpisania rozpoznania zgodnie z ICD10.
 5. EDM e-Skierowania – domyślne profile użytkowników – poprawka wczytywania.
 6. EDM e-Skierowania – poprawki literówek.
 7. EDM e-ZLA – poprawka dla monitorów 4k.
 8. Formularz Opis badania – poprawa wydruku jeżeli jest mało tekstu (usunięcie pustego miejsca).
 9. Wydruki – nowa opcja drukowania za pomocą Adobe (na niektórych drukarkach nie drukuje dwustronnie).
 10. Dokumenty – dodano opcję szybkiego skanowania dokumentów.
 11. Historia choroby – dodano więcej informacji z formularzy recept.
 12. Moduł fundus kamer Canon CR2 – poprawka dla wczytywania zdjęć po aktualizacji Windows 10.
 13. Canon EOS SDK – aktualizacja do najnowszej wersji 13.12 i obsługa aparatów Canon 200D MKII, Canon M50.
 14. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. EDM e-Recepty – dodano obsługę pro-familia i pro-auctore.
 2. EDM e-Recepty/e-Skierowania – dodano nowy typ uprawnień dodatkowych “C”.
 3. EDM e-Recepty/e-Skierowania – zbiór poprawek związanych ze zmianami w MZ/NFZ.
 4. IRIS Terminarz – dodanie modułu “Wywiad ogólny” – domyślnie jest niewidoczny (brak uprawnień).
 5. IRIS Terminarz – sprawdzenie pacjentów eWUŚ.
 6. IRIS Terminarz – zbiór poprawek związany z widocznością pacjentów.
 7. IRIS Administracja – zmiana punktacji porad NFZ 07.2020.
 8. IRIS Administracja – wszystkie raporty mają teraz możliwość exportu do CSV.
 9. Zgoda RODO – zmiana domyślnego formatu wydruku.
 10. Moduł SMS – poprawiono błędne powiadomienie o kończącej się puli SMS.
 11. Moduł HL7 – Dodano domyślne OBX.
 12. Moduł Importu raportu z Topcon TRK2 – poprawiono zapisywanie ciśnienia oka.
 13. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. EDM – eSkierowanie – możliwość wystawiania i anulowania.
 2. IRIS Endoskopia – automatyczne nadawanie nr badań w formularzu “Endoskopia”.
 3. IRIS Administracja – nowy Raport endoskopowy.
 4. eZWM – dodanie informacji gdzie można znaleźć ID świadczeniodawcy/lekarza w systemie SZOI.
 5. IRIS Ustawienia – nowy panel ustawień dla eZWM (dane dla logowania).
 6. Zalecenia – dodano możliwość przepisania danych z e-recepty.
 7. eZWM – dodano możliwość przepisania danych z formularza „Wywiad okulary”.
 8. HL7 – nowy OBX z numerem (w tej wersji tylko dla nowych czystych instalacji).
 9. Adobe Reader – aktualizacja do najnowszej wersji i próba usunięcia problemu drukowania po ostatniej aktualizacji Win10.
 10. Aktualizacja słownika ICD-9.
 11. Usunięcie problemu z wielokrotnym wysyłaniem SMS-ów do pacjentów i dodanie logów.
 12. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Moduł EDM – eZWM – zbiór poprawek i aktualizacji do najnowszej wersji MZ.
 2. Moduł EDM – eRecepty – zbiór poprawek związanych z anulowaniem recepty.
 3. Obsługa faktur – dodano pole “Do paragonu”.
 4. Karta ciąży – dodano możliwość podpisania za pomocą podpisu elektronicznego.
 5. Informacja dla lekarza kierującego – dodano możliwość podpisania za pomocą podpisu elektronicznego.
 6. IRIS Terminarz – usunięto problem znikających gabinetów.
 7. IRIS Terminarz – umożliwiono wpisywanie PIN zaczynającego się od 0.
 8. IRIS – Dodano podpisywanie raportów PDF pod przyciskami “Zapisz raport” i “Eksportuj raport do PDF” w przypadku gdy to zdefiniowane i możliwe.
 9. IRIS Specjalizacja – pole podpowiedzi powiększono do 3000 znaków.
 10. IRIS Administracja – Raport Statystyczny – raport wykonanych badań, potrzebny dla GUS. Ilość wykonanych badań ze względu na wiek, płeć i rodzaj badania.
 11. Tonorefraktometr (SilentTonoref.dll) – naprawiono kilka błędów przy imporcie danych.
 12. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Moduł EDM – eZWM – dodanie nowego modułu do obsługi wyrobów medycznych.
 2. Moduł EDM – eZwolnienia – dostosowanie do wersji 1.11.
 3. Moduł EDM – eZwolnienia – dodano obsługę eWUŚ.
 4. Nowy Dokument pacjenta – Dokument poświadczający prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych.
 5. IRIS Terminarz – możliwość cofnięcia zastępstwa.
 6. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Usługa SMS – poprawka dotycząca przypomnienia o kończącej się liczbie kredytów.
 2. Usługa Backup – zbiór poprawek dotyczący ścieżek i współpracy z serwerem.
 3. Terminarz – poprawka rejestracji gdy lekarz jest na urlopie i inne drobne błędy.
 4. IRIS Aktualizacje – poprawka dotycząca aktualizacji kiedy jest uruchomiony IRISSerwer.exe.
 5. e-Recepta – zbiór poprawek.
 6. eWUŚ – zbiór poprawek.
 7. Upoważnienie do uzyskiwania informacji oraz przetwarzania danych – zbiór poprawek.
 8. Badanie ginekologiczne USG (OP) – zbiór poprawek.
 9. Wywiad położnej – zbiór poprawek.
 10. Wywiad Ginekologiczny II – zbiór poprawek.
 11. SOCT Copernicus – aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania Optopol (problem z pobraniem raportów).
 12. Nidek Tonorefraktometr – poprawka dotycząca wczytywania danych do formularza okulistycznego.
 13. Tonorefraktometr (SilentTonoref.dll) – opcja umożliwiająca pominięcie zdjęć.
 14. Optopol PTS (SilentperymetrPTS910.dll) – możliwość wczytywania więcej niż jednego raportu.
 15. Nowa Baza leków na dzień 28.02.2020 r.
 16. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Edycja formularza „Badania internistyczne”: powiększono pole opisowe EKG.
 2. Modernizacja formularza „Tonometr”.
 3. Automatyczny import raportu z urządzeń – program rozpoznaje aktualne badanie pacjenta.
 4. Aktualizacja zgody RODO: dodanie możliwości ręcznego wpisania danych Administratora Danych oraz Inspektora Danych.
 5. Wprowadzenie weryfikacji poprawności daty urodzenia z peselem.
 6. Modernizacja modułu automatycznego wczytywania danych – filtr ukrytych plików.
 7. Moduł EDM: Modernizacja modułu pod nowe wymogi Ministerstwa Zdrowia.
 8. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Moduł EDM – zmieniono sposób zapisywania ustawień w celu uniemożliwienia nadpisywania certyfikatów.
 2. Moduł EDM – e-Recepty – poprawiono wczytywanie oddziału NFZ z dokumentu KUZ oraz wyszukiwanie leków z listy.
 3. Historia choroby – dodano poprawne wyświetlanie danych z e-Recepty oraz innych modułów.
 4. Usługa ręcznego i automatycznego backupu – usprawniono działanie po uśpieniu komputera.
 5. SOCT Copernicus PLUS / REVO – moduł do integracji – dodano poprawne kodowane danych pacjentów (np. dla języka polskiego).
 6. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Moduł EDM – e-Recepty – kolejny zbiór usprawnień, dawkowanie i leki recepturowe.
  • Dodano nowe pozycje do typu ubezpieczenia.
  • Umożliwiono dodanie własnych składników do leków recepturowych.
  • Poprawiono wygląd (zmiana koloru napisu dawkowania leku na formie edycji).
  • Poprawiono odświeżanie podglądu recepty.
 2. Moduł EDM – eZwolnienia – poprawiono wczytywanie wszystkich zapisanych zwolnień.
 3. eWUŚ – poprawiono wyświetlanie danych w IRIS Specjalizacja dla użytkownika.
 4. Usługa powiadamiania o wizycie za pomocą SMS – usprawniono wyszukiwanie wizyt, zwiększono skuteczność.
 5. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Moduł EDM – e-Recepty – kolejny zbiór usprawnień, dawkowanie i leki recepturowe.
  • Poprawki do dawkowania zgłaszane przez lekarzy.
  • Recepta na leki na 365 dni.
  • Dostępna Refundacja na Leki Recepturowe.
  • Dostępne nowe typy postaci leków recepturowych.
  • Poprawka dla dawkowania – błąd nie można było dobrze ustawić daty od kiedy zacząć kurację.
  • Zmiana interfejsu użytkownika na dawkowaniu – aby były większe litery i przyciski szybkiego wybierania.
  • Podsumowanie wizyty lepiej pokazuje dawkowanie wpisywane ręcznie.
  • Zwiększono opis dodatkowej informacji dawkowania: było 40 znaków zmieniono na 300 znaków.
  • Leki Recepturowe poprawka dla wyświetlania postaci opakowania leku na liście leków danej recepty (wyświetlało postać leku).
 2. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Moduł EDM – e-Recepty – kolejny zbiór usprawnień, dawkowanie i leki recepturowe.
  • Dawkowanie – poprawki zgłaszane przez lekarzy.
  • Recepty na leki recepturowe i wyroby SSPZ.
 2. Baza leków – poprawki w wyświetlaniu aktualizacji do wersji 2019.11.
 3. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Moduł EDM – e-Recepty – wersja 2019.11 – wysyłanie sms do pacjentów: „Twoja recepta z dnia 2019-11-08, kod: 12300509785/0000”.
 2. Moduł EDM – e-Recepty – zbiór ulepszeń i możliwość poprawnego anulowania recept.
 3. Moduł EDM – e-Recepty – możliwość ręcznej zmiany poziomu odpłatności za lek na 100%.
 4. Okulistyka – dodanie obsługi Nidek NT-500 series.
 5. Okulistyka – dodanie obsługi TOPCON TRK-2P.
 6. Okulistyka – dodanie obsługi perymetrów Frey.
 7. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Moduł EDM – dodanie obsługi e-Recepty – wersja 2019.10.
 2. Moduł EDM – zmiany w licencji modułu dla e-Recepty i e-Zwolnienia.
 3. IRIS Specjalizacja – formularz Badania Internistycznego – pole EKG zostało poszerzone.
 4. CANON EOS SDK – dodanie obsługi aparatu Canon EOS 80D.
 5. Odświeżanie obrazu kamery – drobne błędy zostały naprawione.
 6. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. IRIS Terminarz – poprawka dotycząca błędu „Usuwania godzin przyjęć lekarzy”
 2. IRIS Okulistyka – Odcinek przedni i tylni – poprawki dotyczące przepisywania z poprawnego oka.
 3. Sinutronic (Laryngoskop USB Camera) MJPEG – obsługa nowej kamery.
 4. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. IRIS Terminarz – poprawka dotycząca błędu „Usuwania godzin przyjęć lekarzy”
 2. IRIS Okulistyka – Odcinek przedni i tylni – poprawki dotyczące przepisywania z poprawnego oka.
 3. Sinutronic (Laryngoskop USB Camera) MJPEG – obsługa nowej kamery.
 4. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Przycisk nożny – obsługa typu A (Win 7. Win 10) i nowego B (Win 10, najnowsze aktualizacje)
 2. CANON EOS SDK – dodanie obsługi aparatu Canon EOS 200D.
 3. eZLA – aktualizacja modułu zwolnień do wersji 2019/07 (poprawa błędów).
 4. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. IRIS Service (usługa medi.com) – usunięto problemy dotyczące komunikacji z serwerem.
 2. Wyświetlanie całego opisu kodu ICD10. Dodano w modułach: Zaświadczenie – informacja dla lekarza kierującego, Endoskopia, Hospitalizacja jednodniowa, Formularz okulistyczny, Rozliczenia NFZ, Skierowanie. Umożliwiono włączanie i wyłączanie tej funkcjonalności. Domyślnie jest włączona.
 3. Faktury – usprawnienie zapisywania pozycji faktury dla ośrodka (był błąd gdy nie było rekordu w bazie).
 4. Nowa instalacja z czystą bazą danych (dodano domyślnie moduł eZLA w polskiej wersji językowej).
 5. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. LinkView 1200 – dodanie obsługi nowego grabera.
 2. Sprawdzanie zasobów PC – rozszerzenie listy procesorów zgodnych z wymaganiami IRIS.
 3. IRIS Service (usługa medicom) – dodanie logów i próba reconnect-a gdy podmoduł się rozłączy.
 4. Moduł backupu – usunięcie problemu gdy podmoduł się rozłączy i dodanie logów.
 5. IRIS Ustawienia – dodanie pola email do okna oraz listy personelu.
 6. Wyświetlanie całego opisu kodu ICD10. Dodano w modułach: Zaświadczenie – informacja dla lekarza kierującego, Endoskopia, Hospitalizacja jednodniowa, Formularz okulistyczny, Rozliczenia NFZ, Skierowanie.
 7. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Skierowania – dodano nowe uniwersalne i w pełni konfigurowalne skierowania na badania.
 2. eZLA – aktualizacja modułu zwolnień do wersji 2019/05 (wczytywanie historii zwolnień dla typu zwolnienia „na opiekę”) – moduł współpracuje z platformą elektronicznych zwolnień (wymagany podpis cyfrowy).
 3. Obsługa nowego grabbera Game Capture HD60.
 4. Recepty – ulepszenie przykładu wydruku.
 5. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Recepty – zmiany dotyczące osoby wystawiającej zgodnie z rozporządzeniem z 13.04.2019.
 2. Faktury – zmiany dotyczące numeracji (miesięczny/roczny) było tylko xx/XX/201X. Teraz mamy wybór: xx/XX/201X lub xx/mm/XX/201X.
 3. eZLA – aktualizacja modułu zwolnień do wersji 2019/04 – moduł współpracuje z platformą elektronicznych zwolnień (wymagany podpis cyfrowy).
 4. Documents in Cloud (http://documentsincloud.com) – zbiór poprawek.
 5. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Documents In Cloud (http://documentsincloud.com)- dodano współpracę z portalem i możliwość podpisywania dokumentów na tablecie.
 2. NFZ- możliwość importowania nowych umów (aktualizacja na 2019 rok)
 3. eZLA- aktualizacja modułu zwolnień do wersji 2019/02 – moduł współpracuje z platformą elektronicznych zwolnień (wymagany podpis cyfrowy).
 4. eZLA – dodano logowanie operacji i ułatwienia w zakresie kodów A i D.
 5. Dodano sprawdzanie wymagań systemowych podczas uruchomienia aplikacji.
 6. Skierowania – dodano możliwość używania dłuższych nazw badań dla skierowania his-pat.
 7. Poprawiono instalator (proces odinstalowywania aplikacji).
 8. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. eZLA – aktualizacja modułu zwolnień do wersji 2018/12 – moduł współpracuje z platformą elektronicznych zwolnień (wymagany podpis cyfrowy).
 2. Przycisk nożny – usprawnienie działania gdy jednocześnie jest używany moduł recept.
 3. Dodano możliwość zmiany nazwy pliku raportu (dodatkowa konfiguracja w IRIS Ustawienia).
 4. Moduł Endoskopia – niezbędne zmiany, żeby wydruk był zgodny z rozporządzeniem MZ.
 5. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Dodano współpracę z eZLA – moduł zwolnień współpracujący z platformą elektronicznych zwolnień (wymagany podpis cyfrowy).
 2. Automatyczna ręczna kopia zapasowa po 15 sekundach bezczynności.
 3. Dodano dokumenty pacjenta na widoku listy wizyt, obok listy badań.
 4. Optopol Copernicus – obsługa najnowszych urządzeń SOCT wraz z automatycznym logowaniem.
 5. NIDEK tonoref III/Topcon CV-5000 – obsługa najnowszych urządzeń poprzez katalog wymiany.
 6. Administracja – dodano wsparcie w zakresie “Kodu specjalnego rozliczenia produktu”.
 7. Administracja – książka główna przychodni – dodano możliwość wyboru filtracji po ICD9 oraz ICD10.
 8. Wywiad okulary – recepta NFZ – uzupełniono formularz o dane pacjenta.
 9. Terminarz – system EWUŚ – możliwość sprawdzania wszystkich pacjentów w systemie bez względu czy lekarz z wizyty ma konto w EWUŚ.
 10. DICOM – dodano przepisywanie Accession number z worklisty do badania zwracanego do systemów PACS.
 11. Poprawki językowe w wersji angielskiej.
 12. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. RODO – nowe oświadczenia niezbędne do pracy po wejściu rozporządzenia.
 2. Dodano obsługę urządzenia OCT Copernicus Revo.
 3. Edycja wydruków – dodano polskie nazwy zmiennych.
 4. Kody ICD-10 – aktualizacja bazy dla nowych instalacji.
 5. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. RODO – drobne poprawki na wydrukach pacjenta.
 2. Ikony z urządzeniami – poprawiono błąd z zapamiętywaniem i wyświetlaniem.
 3. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. System eWUŚ – nowe funkcjonalności.
  • Obsługa pobierania danych z systemu eWUŚ w przypadku dzieci ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia rodziców (opiekunów).
  • Dodanie exportu poświadczeń eWUŚ dla osób zarejestrowanych w dniu wizyty.
 2. NFZ – Lista Oczekujących – eksport do pliku CSV jest teraz dostępny dla każdej poradni, a nie tylko całego ośrodka.
 3. Dodanie nowych oświadczeń dostępnych dla pacjenta:
  • Informacja pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą.
  • Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej.
  • Oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego.
 4. Faktury, korekty i rachunki – dostosowanie do nowych norm prawnych na 2018 rok.
  • Dodano pole Uwagi do faktur, korekt i rachunków.
  • Autouzupełnianie pól – pola Wykonał i Wypisał same uzupełniają się danymi zalogowanego użytkownika.
  • Dodano obsługę sposobu zapłaty typu „kompensata”.
 5. Endoskopia – dodanie możliwości zmiany aparatu w istniejących wizytach dla wszystkich członków grupy Administratorzy, a nie tylko głównego użytkownika “Admin”.
 6. Okulistyka i inne – kalibracja pobranych zdjęć – dodano możliwość ustawienia domyślnych parametrów kalibracji dla wybranego urządzenia (aparatu).
 7. Aktualizacja modułów do aparatów CANON.
  • Aktualizacja SDK CANON EOS do wersji 3.6.30.
  • Aktualizacja instrukcji po dodaniu 1300D.
 8. Dodanie obsługi kamery “Point Grey Camera” kolposkopu firmy Leisegang.
 9. Dodanie obsługi nowego grabera Blackmagic.
  • Rozszerzenie ustawień FPS o wartości 40 i 50 FPS dla nowego grabbera Blackmagic.
  • Dodanie komunikatu o potrzebie zmiany kompresora.
 10. Uniwersalny moduł do pobierania zdjęć i raportów z urządzenia zdalnego – NOWOŚĆ!.Najważniejsze cechy modułu:
  • możliwa komunikacja z urządzeniem poprzez wifi.
  • konfiguracja poprzez wewnętrzny serwer FTP.
 11. Moduł HL-7 – komunikacja z systemem InfoMedia w wersji 4.48.00.
 12. Moduł HL-7 – usunięcie znanych błędów. Najważniejsze z nich:
  • Ustawienia -> okno “zewnętrzne usługi IRIS” – usunięto problem z usuwaniem.
  • Poprawa systemu logowania i usunięcie problemu z zapisami dłuższymi niż 500 znaków.
  • Usunięcie problemu z polem OBX.16 – po zmianie może posiadać o jedno zagnieżdżenie mniej.
 13. Obsługa urządzeń typu aparat -> Ustawienia modułu – typ zdjęć “bez zmian” automatycznie blokował modyfikacje obrazu – dodano informację na ekranie dlaczego tak jest.
 14. DICOM Import – domyślnie po zainstalowaniu nowe zdjęcia są dodawane do istniejącej wizyty.
 15. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 16. Wszystkie zmiany dostępne wcześniej w wersji 3.2.3.25 – update1, update2, update3 i update4.
 1. Obsługa kamery DinoLite do mikroskopów i innych urządzeń.
 2. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. System eWUŚ – Możliwość sprawdzania w eWUŚ wszystkich zarejestrowanych pacjentów na dzisiaj jednym kliknięciem w Terminarzu.
 2. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Moduł HL-7 – rozszerzenie funkcjonalności.Najważniejsze zmiany w tym module:
  • Automatyczne wypełnienie okna od wysyłania domyślnymi danymi.
  • Uniemożliwienie wysyłania danych bez wypełnionego okna od wysyłania.
  • Dodanie opcji wysyłania obrazów (raportów) jako: URL^Obraz w polu OBX.3.
  • Dodanie opcji umożliwiającej wyłączenie wysyłania znaków R i M w OBX.4 (w zamian za to wysyłana jest liczba).
  • Obsługa nowego typu segmentu OBX z umieszczonymi w środku danymi o przeprowadzonych procedurach ICD9.
  • Dodanie możliwości wysyłania plików kodowanych w BASE64.
 2. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. CANON EOS SDK – dodanie obsługi aparatu Canon EOS 1300D.
 2. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Dodano automatyczną kopię zapasową bazy danych (wymagana dodatkowa licencja).
 2. Zaktualizowano i rozdzielono archiwizację starych danych (teraz dostępne w IRIS Ustawienia).
 3. Badanie położnicze USG oraz Wywiad ogólny oraz zostały zmodyfikowane zgodnie z poniższym opisem.Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać w serwisie medi.com.
  • Wywiad ogólny – dane są pamiętane z wizyty na wizytę. Dodano na górze pole „Wywiad lekarski”. Pierwsze cztery linie widoczne z lewej strony.
  • Wywiad położnej – uzupełniany automatycznie – opcja w ustawieniach modułu.
  • Badanie położnicze USG (Zestawiony wiek ciążowy, Łożysko na ścianie oraz Morfologia płodu jest teraz dostępna dla każdego płodu z osobna).
 4. IRIS okulistyka – Moduł obsługi perymetrów.Moduł teraz obsługuje nowe poniższe urządzenia:
  • Optopol PTS 920 i 925 oraz nowsze z tej serii.
  • Optopol PTS 1000 i 2000 oraz nowsze z tej serii.
  • Dowolne urządzenie dostępne przez listę komend i zwracające raport.
 5. Drukowanie zaświadczenia lekarskiego zus zla II – usunięto problem z czcionką dla Windows 10.
 6. Poprawiono drukowanie kodów kreskowych na receptach, żeby były zgodne z najnowszymi wymaganiami.
 7. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Dodano obsługę kart wideo typu DVI2USB i WebCam.
 2. IRIS Endoskopia – Moduł obsługi myjek endoskopowych.Rozszerzenie obsługi o nowe typy urządzeń i usunięcie drobnych błędów:
  • Dodanie opcji do czytania z portu COM.
  • Dodanie logowania do wskazanego folderu.
  • Poprawka błędu pojawiającego się w sytuacji, gdy przy ponownej edycji wizyty czysta głowica endoskopu zostawała oznaczona jako użyta.
 3. Drukowanie (ustawienia wydruku) – poprawka błędu z drukowaniem na złym formacie papieru.
 4. NFZ – Poprawka aby się wczytywały umowy w wersji 3.6.
 5. NFZ – Aktualizacja funkcji eksportu dla raportowania kolejek przy użyciu najnowszej wersji KS-PPS.
 6. Badanie DNAHPV – dodanie wartości P16/Ki67 do pola METODA.
 7. Skierowanie His-Pat – zbiór poprawek na prośbę użytkowników.
 8. Poprawa błędu dla tworzenia się miniaturek o zbyt małym rozmiarze, gdy panel dla miniaturek miał zmniejszoną wysokość.
 9. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Dodano obsługę aparatów Canon EOS 760D z podglądem na żywo.
 2. Zaktualizowano Canon SDK dla wszystkich aparatów do wersji 3.5.0 (Windows 7/8.1/10).
 3. Endoskopia – dodano wersję angielską formularza badań.
 4. Terminarz – drobne błędy z odświeżaniem widoku gabinetów zostały usunięte.
 5. Ustawienia – umożliwiono usuwanie hasła innym użytkownikom przez zalogowanego użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami.
 6. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. DICOM – dodano obsługę worklisty i komunikację z DICOM PACS.
 2. DICOM – dodano kompresję bezstratną.
 3. Endoskopia – usunięto problemy związane z blokowaniem głowicy.
 4. Terminarz – optymalizacja pobierania danych z bazy.
 5. Terminarz – uprawnienia do blokowania terminów i usuwania blokad.
 6. Skierowania – Dodano nowe skierowanie his-pat z możliwością konfiguracji.
 7. Skierowania – Numer księgi rejestrowej jest dostępny na wydrukach skierowań.
 8. Rozliczenia z NFZ – automatyczne sprawdzanie i wybór EWUŚ (jeżeli pacjent jest ubezpieczony).
 9. Tryb zgodności XP oraz uruchamianie jako Administrator jest teraz usuwane dla głównego pliku podczas instalacji.
 10. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. EWUŚ – Dodanie dokumentu do rozliczeń z NFZ i możliwość eksportu w administracji.
 2. EWUŚ – Umożliwienie ustawień konta EWUŚ dla innych pracowników niż lekarz.
 3. HL-7 – Integracja z systemem Kamsoft. Dodanie opcji aby nie wysyłać informacji o typie pliku (APPLICATION^OCTED-STREAM).
 4. HL-7 – Jeżeli nie ma informacji o MultimediaFolder to nie jest dodawany znak “\” na końcu.
 5. Dodanie ustawień grabera DVI2USB 3.0 (poprawne rozdzielczości zgodnie ze specyfikacją).
 6. Możliwość wyświetlania Listy na dzisiaj i listy pacjentów w tym samym czasie na ekranie (Specjalizacja i Asystent).
 7. Wspólne ustawienia dla DICOM output (dla stacji, a nie dla każdego użytkownika).
 8. Instrukcje w języku polskim zostały zaktualizowane.
 9. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Bezpieczeństwo – Moduł logowania został rozbudowany o szeroką listę możliwości konfiguracji zasad definiowania haseł i zwiększenia bezpieczeństwa. Trzy główne obszary zostały opisane poniżej:
  a) Siła hasła:
  • Definiowanie minimalnej długości hasła.
  • Ustalanie ilości małych i wielkich liter.
  • Definiowanie obowiązku używania cyfr i znaków specjalnych.
   b) Logowanie:
  • Można ustawić czas ważności hasła.
  • Przypomnienie o zmianie hasła.
  • Można ustawić blokowanie ostatnich haseł.
  • Określanie maksymalnej liczbę prób.

   c) Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia czasu bezczynności, po którym użytkownik zostanie automatycznie wylogowany.

Zmiany są dostępne w IRIS Ustawienia w części “Bezpieczeństwo”.

2. Rozliczenia z NFZ – Zapewniono możliwość komunikacji z zewnętrznymi systemami (Kamsoft). Współpraca jest możliwa poprzez:

  • Eksport listy personelu do plików CSV.
  • Eksport listy pacjentów do plików CSV.
  • Eksportowanie świadczeń do plików CSV.

Zmiany są dostępne w IRIS Administracja w części “Eksport danych”.

3. DICOM – dodano możliwość konfiguracji wielu rodzajów eksportów do pliku DICOM (*.DCM).

4. DICOM – Usunięto problemy z eksportem do pliku DICOM w IRIS RC/SL (FK/LS).

5. Inne drobne błędy zostały naprawione.

 1. Usunięcie problemu zapisu podczas pomiarów planimetrycznych.
 2. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Aktualizacja systemu zgłaszania błędów Eurekalog.
 2. Specjalizacje – poprawa zapisywania ustawień szerokości listy pacjentów i listy badań.
 3. Administracja – świadczenia NFZ – drobne błędy zostały usunięte.
 4. Ustawienia – poprawa tłumaczeń dla języka polskiego (only polish market).
 5. Aktualizacja kodów ICD-10 z zakresu F.10 to F.19 (tylko rynek polski).
 6. Zmiany na modułów RC/SL i pobierania zdjęć. Teraz IRIS pobiera pliki także z podkatalogów (np. “Exchange folder\2015-12-29 Kowalski”). Nowa opcja jest dostępna w ustawieniach.
 7. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Moduł HL-7 – dodatkowy komunikat przy zamykaniu wizyty przypominający o odesłaniu zlecenia do HIS.
 2. Moduł HL-7 – duży zbiór usprawnień w zakresie komunikacji.Najważniejsze z nich:
  • Komunikat o zmianie danych pacjenta ADT^A31
  • Komunikat o dodaniu pacjenta ADT^A28
  • Możliwość wyłączenia prefiksowania katalogów \\
  • Komunikat o usunięciu danych pacjenta ADT^A29
  • Rozszerzono opis OBX.3 dla raportu do formatu “URL^Obraz”
  • Prefix w odniesieniach do raportów w formie File:/// URL
  • Blok CA zamiast AA tam gdzie to jest potrzebne
  • Logi dla wszystkich błędnie przychodzących wiadomości
  • DG1 segment jest teraz zawsze na końcu wiadomości HL-7
  • Typ komunikatu ADT jest teraz czytany z nagłówka a nie z pola ENV.2
 3. Endoskopia – poprawa wydajności przy wczytywaniu listy głowic.
 4. Endoskopia – dodano możliwość ręcznego mycie głowic.
 5. Usługa IRIS Service – usunięto błąd przy zatrzymywaniu serwisu, zwiększono bezpieczeństwo.
 6. Grupa niewidocznych zmian poprawiająca wydajność aplikacji.
 7. Dodano obsługę grabera LGP Stream Engine.
 8. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Przycisk nożny – szybciej i wygodniej. Teraz za pomocą przycisku nożnego można otworzyć moduł Foto/Wideo i szybciej rozpocząć pracę.
 2. Moduł HL-7 – dodano opcję kodowania znaków dla komunikatów wysyłanych z IRIS do HIS.Teraz obsługiwane są:
  • ASCII (brak polskich znaków)
  • Win 1250 (zalecane w Polsce)
  • UTF8
  • UTF16
 3. Moduł HL-7 – dodanie możliwości włączenia i wyłączenia prefixowania katalogów za pomocą znaków “\\”.
 4. Dodano obsługę grabera AVerMedi C875 Capture.
 5. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Aktualizacja kodów ICD-9 (wersja polska).
 2. Poprawki kodów ICD-10 dla zakresu od F.10 do F.19 (wersja polska).
 3. Zmiana w modułach do pobierania zdjęć z fundus kamery i lampy szczelinowej oraz raportów PDF. Teraz można nasłuchiwać katalogu i pobierać pliki, w którym są katalogi z badaniami.
 4. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Firebird 2.1.7 x64 jest obsługiwany.
 2. HL-7 – komunikacja z systemem Eskulap została w pełni zaimplementowana.
 3. HL-7 – obsługa pacjentów bez numeru PESEL (używany identyfikator systemu szpitalnego).
 4. Endoskopia – ośrodek i lekarz kierujący na badanie jest dodawany automatycznie na podstawie zlecenia HL-7.
 5. Endoskopia – obsługa czytnika kodów kreskowych dla szybkiego wyboru głowicy oraz nowe pole z zaleceniami.
 6. Raporty – doktor prowadzący wizytę został dodany do nagłówków.
 7. Moduł SMS – teraz “kopiuj” i “wklej” jest dostępne podczas edycji schematów wiadomości.
 8. Instalacja na Windows 10 jest możliwa (zbiór problemów).
 9. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Rozszerzenie obsługi protokołu HL-7 – odsyłanie OBX (etap 2).
 2. IRIS FK/LS – dodanie automatycznej kalibracji dla zdjęć z aparatów.
 3. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Dodanie obsługi nowych myjek endoskopowych.
 2. Rozszerzenie obsługi protokołu HL-7 (etap 1).
 3. Angiogfia opis – usunięcie problemu z niedziałającą strzałką.
 4. EWUŚ – Zmiana nazw pół w celu uzyskania zgodności z NFZ. Poprawa testowego połączenia.
 5. Inne drobne błędy zostały naprawione
 1. EWUŚ – Sprawdzanie pacjenta w NFZ zostało dodano w Terminarzu i w poszczególnych specjalizacjach.
 2. Inne drobne błędy zostały naprawione
 1. HL-7 – Dodanie opisu z diagnozy jako treść odpowiedzi na zlecenie HL-7; dodanie logów do konfiguracji.
 2. HL-7 – Drobne zmiany GUI w oknie od konfiguracji HL-7.
 3. Moduł SMS/Email – dodanie możliwości dodawania nazwy dnia tygodnia w SMS (poniedziałek, wtorek, itd.). Zmiana dotyczy także powiadomień Email.
 4. Poprawka dla tworzenia zdjęć z danych w formcie MotionJPEG np. kolposkop UC-21.
 5. Zaktualizowano biblioteki do obsługi nowych graberów HD firmy AVerMedia.
 6. Kolorowanie pacjentów zgodnie ze statusem. Można dowolnie definiować statusy i kolory czcionki pacjentów na liście.
 7. Historia choroby – można filtrować dodatkowo po lekarzu prowadzącym.
 1. Dodano obsługę aparatów Canon 50D, 70D z podglądem na żywo oraz Canon 100D.
 2. Zaktualizowano Canon SDK dla wszystkich aparatów do wersji 2.15 (działa tylko dla Windows 7 lub wyżej).
 3. Usunięto błąd dla szybkiego przełączania profili w aparatach (5898).
 4. Usunięto błąd wczytywania identyfikatora aparatu (teraz może pracować równolegle kilka aparatów).
 5. Dodano obsługę nowych graberów HD firmy AVerMedia (w tym grabery USB 3.0).
 6. Dodano wczytywanie plików *.mp4 z zewnętrznych urządzeń i konwersję do wewnętrznego formatu.
 7. Usunięto drobne błędy i zaktualizowano instrukcje.
 1. Zaktualizowano wydruk “Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne”.
 2. Zaktualizowano wydruk “Informacja dla lekarza kierującego / POZ”.
 3. Dodano zapamiętywanie ustawień trybu drukowania dla poszczególnych rodzajów wydruków.
 1. Poprawiono formatowanie wydruków (raporty z wizyt, recepty, zaświadcznia ZUS ZLA).
 2. W formularzu okulistycznym zaktualizowano kody środków pomocnicznych.
 3. W module SMS/E-mail dodano przycisk “Sprawdź połączenie”, którego użycie pozwala na dużo szybsze skonfigurowanie skrzynki pocztowej.
 4. W module importu raportów z urządzenia dodano mechanizmy zwiększające kontrolę nad wczytywanymi danymi – możliwość ograniczenia zakresu importu tylko do plików PDF oraz informowanie o plikach w folderze wymiany starszych niż zdefiniowana wartość (domyślnie 15 minut).

Aktualizacja słownika ICD-9 do wersji 5.19.

 1. Logowanie historii zmian danych osobowych pacjentów i personelu.W okienkach dodawania/edycji danych pacjenta oraz danych personelu dodano nową zakładkę “Historia zmian”. Na zakładce widoczne są dane osoby dodającej oraz osoby ostatnio modyfikującej dane. Oprócz imienia i nazwiska wyświetlane są także data i godzina dodania/zmiany. Widoczność zakładki uzależniona jest od nowego uprawnienia “Historia zmian danych osobowych”. Domyślnie tylko Admin ma dostęp do zakładki.
 2. Recepty – poprawienie drukowania kodów kreskowych z numerem prawa wykonywania zawodu i numerem REGON.
 3. Dodanie obsługi aparatu EOS 60D.
 1. Ograniczenie liczby modułów Pakietu IRIS.Uwaga! Po aktualizacji nie będą już dostępne następujące moduły:
  • Zaawansowany moduł do analizy głosu,
  • IRIS Statystyka,
  • Moduł do komunikacji z aplikacją eZOZ,
  • Moduł do funduskamery Zeiss 450Plus oparty o aparat EOS,
  • Moduł do aparatu – Canon EOS, Canon PowerShot, Canon PowerShot Bis, Kodak DCS, Nikon 4500 5400,
  • Obsługa urządzeń Canon R22, Canon RF10, XPERT NCT,
  • Moduł OSV,
  • Scanner 3D Projector.
 2. Komunikator.Dodano nową funkcjonalność umożliwiającą przesyłanie wiadomości tekstowych pomiędzy zalogowanymi użytkownikami Pakietu IRIS.
 3. Moduł SMS.
  • Zwiększono długość treści wiadomości do 480 znaków.
  • Rozszerzono funkcjonalność modułu o możliwość wysyłania powiadomień e-mailem.
  • Dodano możliwość zdefiniowania różnych szablonów SMS oraz e-mail dla różnych typów wizyt.
  • Dodano mechanizm SMS-owego powiadamiania na numer podany przy rejestracji usługi o kończącej się puli SMS-ów.
 4. IRIS Specjalizacja.
  • Lista pacjentów “na dziś” – dodano funkcję “Zaproś pacjenta” umożliwiającą wyświetlenie danych pacjenta proszonego do gabinetu na dodatkowym wyświetlaczu (umieszczonym w poczekalni). W okresie bezczynności wyświetlacz może odtwarzać wybrany film.
  • HL7 – dodano worklistę i obsługę zleceń (wysyłka referencji do multimediów w wynikach obserwacji)
  • Moduł zaświadczeń lekarskich – zastąpiono moduł “Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA” generujący wydruk wg wzoru z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 VII 1999 r. modułem “Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA II” umożliwiającym wydruk wg dwóch wzorów – zgodnego z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 X 2010 r. oraz zgodnego z rozporządzeniem MPiPS z 13 I 2012 r. Starszy moduł zostanie odinstalowany podczas aktualizacji.
  • Formularz “Badanie ogólne” – udostępniono cztery dodatkowe konfigurowalne formularze wzorowane na formularzu “Badanie ogólne”.
  • Raporty – zmieniono mechanizm generowania plików PDF z raportami. Dzięki temu na wydrukach można zaznaczać i kopiować tekst (nie jest on generowany w formie obrazka).
  • Wydruki – dodano możliwość łamania nazwy ośrodka na wydrukach. W nazwie ośrodka (w ustawieniach programu) można wprowadzić znacznik ##, który oznacza łamanie wiersza i przejście do nowej linijki.
 5. IRIS Okulistyka.”Formularz okulistyczny” – dodano możliwość wydruku kilku różnych recept okularowych; poprawiono ergonomię.
 6. IRIS Ginekologia.Formularz “Cytologia” – dodano nowe pola i zdefiniowano podpowiedzi wg systemu Bethesda.
 7. IRIS Terminarz.
  • Dodano funkcję “Zaproś pacjenta” (patrz 4. IRIS Specjalizacja).
  • Dodano funkcję eksportu danych z terminarza w formacie iCalendar.
 8. IRIS Administracja.Dodano nowy moduł “Zestawienie lekarzy kierujących do ośrodka”.
 1. Raporty – dodano możliwość podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 2. CANON EOS SDK – aktualizacja do najnowszej wersji 13.12 i obsługa aparatów Canon 200D MKII, Canon M50.
 3. CANON EOS SDK – dodanie obsługi aparatu Canon EOS 80D.
 4. Adobe Reader – aktualizacja do najnowszej wersji i próba usunięcia problemu drukowania po ostatniej aktualizacji Win10.
 5. Usługa Backup – zbiór poprawek dotyczący ścieżek i współpracy z serwerem.
 6. miniIRIS Aktualizacje – poprawka dotycząca aktualizacji kiedy jest uruchomiony IRISSerwer.exe.
 7. Wprowadzenie weryfikacji poprawności daty urodzenia z peselem.
 8. Usługa ręcznego i automatycznego backupu – usprawniono działanie po uśpieniu komputera.
 9. Inne drobne błędy zostały naprawione.

Odświeżanie obrazu kamery – drobne błędy zostały naprawione.

 1. Sinutronic (Laryngoskop USB Camera) MJPEG – obsługa nowej kamery.
 2. Przycisk nożny – obsługa typu A (Win 7. Win 10) i nowego B (Win 10, najnowsze aktualizacje)
 3. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Automatyczne zapisywanie raportów – naprawiono problem z podwójnym zapisem raportów.
 2. IRIS Service (usługa medicom) – usunięto problemy dotyczące komunikacji z serwerem.
 3. Moduł backupu – usunięcie problemu gdy podmoduł się rozłączy i dodanie logów.
 4. Dodano sprawdzanie wymagań systemowych podczas uruchomienia aplikacji.
 5. CANON EOS SDK – dodanie obsługi aparatu Canon EOS 200D.
 6. Game Capture HD60 – dodanie obsługi nowego grabera.
 7. LinkView 1200 – dodanie obsługi nowego grabera.
 8. Poprawiono instalator (proces odinstalowywania aplikacji).
 9. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Dodano pełną kopię zapasową bazy danych i plików.
 2. Zaktualizowano i rozdzielono archiwizację starych danych (teraz dostępne w miniIRIS Ustawienia).
 3. CANON EOS SDK – dodanie obsługi aparatu Canon EOS 1300D.
 4. Aktualizacja modułów do aparatów CANON.
  • Aktualizacja SDK CANON EOS do wersji 3.6.30.
 5. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Dodano obsługę aparatów Canon EOS 760D z podglądem na żywo.
 2. Zaktualizowano Canon SDK dla wszystkich aparatów do wersji 3.5.0 (Windows 7/8.1/10).
 3. DICOM – dodano możliwość konfiguracji wielu rodzajów eksportów do pliku DICOM (*.DCM).
 4. DICOM – dodano kompresję bezstratną.
 5. Wspólne ustawienia dla DICOM output (dla stacji, a nie dla każdego użytkownika).
 6. Bezpieczeństwo – Moduł logowania został rozbudowany o szeroką listę możliwości konfiguracji zasad definiowania haseł i zwiększenia bezpieczeństwa. Trzy główne obszary zostały opisane poniżej:a) Siła hasła:
  • Definiowanie minimalną długość hasła.
  • Ustalanie ilości małych i wielkich liter.
  • Definiowanie obowiązku używania cyfr i znaków specjalnych.

  b) Logowanie:

  • Można ustawić czas ważności hasła.
  • Ustawienie przypomnienia o zmianie hasła.
  • Blokowanie ostatnich haseł.
  • Maksymalna liczba prób.

  c) Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia czasu bezczynności, po którym użytkownik zostanie automatycznie wylogowany.

  Zmiany są dostępne w ustawieniach miniIRIS w części “Bezpieczeństwo”.

 7. Aktualizacja systemu zgłaszania błędów Eurekalog.
 8. Tryb zgodności XP oraz uruchamianie jako Administrator jest teraz usuwane dla głównego pliku podczas instalacji.
 9. Dodanie ustawień grabera DVI2USB 3.0 (poprawne rozdzielczości zgodnie ze specyfikacją).
 10. Dodano obsługę grabera LGP Stream Engine.
 11. Dodano obsługę grabera AVerMedi C875 Capture.
 12. Zaktualizowano biblioteki do obsługi nowych graberów HD firmy AVerMedia.
 13. Instrukcje w języku polskim zostały zaktualizowane.
 14. Usługa miniIRIS Service – usunięto błąd przy zatrzymywaniu serwisu, zwiększono bezpieczeństwo.
 15. Firebird 2.1.7 x64 jest obsługiwany.
 16. Instalacja na Windows 10 jest możliwa (zbiór problemów).
 17. Grupa niewidocznych zmian poprawiająca wydajność aplikacji.
 18. Inne drobne błędy zostały naprawione.
 1. Dodano obsługę aparatów Canon 50D, 70D z podglądem na żywo oraz Canon 100D.
 2. Zaktualizowano Canon SDK dla wszystkich aparatów do wersji 2.15 (działa tylko dla Windows 7 lub wyżej).
 3. Usunięto błąd wczytywania identyfikatora aparatu (teraz może pracować równolegle kilka aparatów).
 4. Dodano obsługę nowych graberów HD firmy AVerMedia (w tym grabery USB 3.0).
 5. Dodano wczytywanie plików *.mp4 z zewnętrznych urządzeń i konwersję do wewnętrznego formatu.
 6. Poprawka dla tworzenia zdjęć z danych w formcie MotionJPEG np. kolposkop UC-21.
 7. Usunięto drobne błędy.
 1. Zmieniono logo, nazwę i adres spółki na dane medi.com Sp. z o.o.
 2. Poprawiono proces aktualizacji tak, żeby działał poprawnie na Windows 7/8 bez konieczności wyłączania UAC.
 3. Poprawiono program IRIS Server tak, żeby działał poprawnie na Windows 7/8 bez konieczności wyłączania UAC.
 4. Zaktualizowano dołączone oprogramowanie do pomocy zdalnej.
 5. Usunięto problem zawijania linii w opisie badania (8188).
 6. Usunięto drobne błędy i zaktualizowano instrukcje
 1. Dodanie do podglądu zdjęcia nowych filtrów.Dostępne nowe filtry:
  • Opcjonalne tworzenie obrazu czarnobiałego – jedna funkcja do wyboru lub brak: kanał czerwony, kanał zielony, kanał niebieski, filtr bezczerwienny, filtr kobaltowy (jako kanał niebieski), czarnobiały jako średnia ze składowych.
  • Opcjonalne filtrowanie obrazu – jedna funkcja do wyboru lub brak: wyostrzanie filtr 5×5, wygładzanie Gaussa 5×5, mediana 5×5.
  • Opcjonalny negatyw obrazu.
 2. Logowanie historii zmian danych osobowych.Na formatce dodawania/edycji pacjenta oraz na formatce dodawania/edycji personelu dodano informacje o historii zmian. W okienku widoczne są dane osoby dodającej oraz osoby ostatnio modyfikującej dane. Oprócz imienia i nazwiska wyświetlane są także data i godzina dodania / zmiany. Widoczność informacji uzależniona jest od nowego uprawnienia “Historia zmian danych osobowych”. Domyślnie tylko administrator ma dostęp do zakładki.
 3. Poprawa obsługi konwertera ENDO.

miniIRIS 1.5.8

 1. Poprawne wczytywanie raportów po kliknięciu na miniaturkę w miniIRIS.
 2. Naprawa błędu #5898 – Przy szybkiej zmianie wybranego modułu grabującego występowała seria błędów. Teraz taka sytuacja nie występuje.
 1. Dodano obsługę aparatu EOS 60D.

Wydano wersję miniIRIS 1.5.8.