IRIS 3.2.0

Uwaga! Aktualizację należy przeprowadzać na koncie z uprawnieniami administratora.

Pliki programu są zapisywane w następujących lokalizacjach (do których wymagane są uprawnienia zapisu/odczytu):

 1. katalog instalacyjny programu IRIS
 2. …\Windows\System32
 3. …\Program Files\ Common Files\medi.com
 4. dodatkowo modyfikowany jest rejestr systemu Windows

Aktualizacja do nowej wersji jest procesem, którego nie można później cofnąć, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zmianami i akceptację ewentualnych niedogodności.

2010-07-07

 1. Moduł OSV – dodano wyświetlanie i możliwość ustawiania współrzędnych początku i końca profilu pomiarowego w analizatorze wideo.
 2. Poprawiono błąd w Module Analizy Tarczy Nerwu Wzrokowego związany z wyszarzaniem narzędzi.
 3. NFZ – Poprawiono błąd z drukowaniem rachunków/faktur dla POSP.
 4. NFZ – Poprawiono wczytywanie oddziału NFZ z danych pacjenta w module Rozliczenia z POSP.

2010-06-30

 1. Poprawki do grabbera Datapath RGB – dodanie rozdzielczości Full HD.
 2. Formularz Wywiad położnej – poprawiono pole “tydzień ciąży”, aby można było edytować je w profilu wydruku.
 3. Profile wydruku – poprawiono możliwość zmiany nazw pierwotnych części pól podczas edycji schematu.

2010-06-26

 1. Poprawiono wyświetlanie listy wizyt w widoku “Zarejestrowani na dziś”.
 2. DicomImport – poprawiono wczytywanie się informacji na temat oka (lewe, prawe), gdy wybrana jest klasa okulistyczna.

2010-06-23

 1. NFZ – Dodano nowe wzory faktury/rachunku zgodne z wymaganiami województw rozliczających się przy pomocy Portalu Świadczeniodawcy.
 2. NFZ – Dodano nowy wydruk – zestawienie świadczeń rozliczanych na podstawie przepisów o koordynacji dostępnego w wydrukach dla NFZ w Administracji.
 3. Poprawiono błąd w formularzu Recepty – po wyedytowaniu recepty usuwała się informacja o nazwie ośrodka i adresie na wydruku recepty.
 4. ZUS ZLA – Poprawienie wolnego wczytywania się modułu ZUS ZLA – błąd dotyczył baz danych z dużą ilością wystawionych druków ZUS ZLA.
 5. ZUS ZLA – poprawiono przepisywanie danych pracodawcy.
 6. ZUS ZLA – dodano wyliczanie daty końca zwolnienia na podstawie wpisanej liczby dni.

2010-06-18

 1. Dodano możliwość drukowania recept przez innego użytkownika niż osoba, która wystawiła receptę – opcja “Drukuj z numerami recept” jest dostępna dla wszystkich i nie zależy od tego, czy osoba drukująca ma wprowadzone zakresy numerów recept.
 2. Dodano zabezpieczenie: edytować receptę może tylko użytkownik, który ją utworzył.
 3. Zmodyfikowano formularz “Zaświadczenie ZUS ZLA” – od teraz każde wystawione zlecenie w obrębie jednej wizyty będzie przypisane do lekarza, który zaświadczenie wystawił. Umożliwi to drukowanie zaświadczenia osobie, która go nie wystawiła – i tak wydrukują się dane lekarza, który je wcześniej uzupełnił.
 4. Dodano możliwość drukowania recept przez innego użytkownika niż osoba, która wystawiła receptę – opcja “Drukuj z numerami recept” jest dostępna dla wszystkich i nie zależy od tego, czy osoba drukująca ma wprowadzone zakresy numerów recept.
 5. Dodano zabezpieczenie: edytować receptę może tylko użytkownik, który ją utworzył.
 6. Zmodyfikowano formularz “Zaświadczenie ZUS ZLA” – od teraz każde wystawione zlecenie w obrębie jednej wizyty będzie przypisane do lekarza, który zaświadczenie wystawił. Umożliwi to drukowanie zaświadczenia osobie, która go nie wystawiła – i tak wydrukują się dane lekarza, który je wcześniej uzupełnił.

2010-06-11

 1. Rozliczenia z NFZ – wydłużenie numeru rachunku/faktury do 25 znaków w wydrukach dla NFZ.
 2. Poprawienie wyświetlania listy umów w Ustawieniach.

2010-06-09

Naprawa błędu związanego z edycją skierowania w formularzu Skierowanie.

2010-05-31

Dodanie możliwości zapisu zdjęć ze Specjalizacji i Asystenta na dysk w różnych formatach.

Zapis zdjęć

2010-05-26

 1. Dodanie możliwości importu numerów recept z pliku tekstowego, dla województwa dolnośląskiego.
  Numery recept
 2. Dodanie komunikatów do numerów recept:
  1. W przypadku wskazania błędnego pliku, który nie zawiera numerów recept.
   Komunikat
  2. W przypadku próby importu dwa razy tego samego pliku dla jednego lekarza.
   Komunikat
  3. W przypadku wprowadzania drugi raz tego samego zakresu ręcznie.
   Komunikat

2010-05-17

 1. NFZ – Dodano zabezpieczenia przy wyborze dokumentu w module “Rozliczenia z NFZ” uniemożliwiające wybranie dokumentu, który nie został uzupełniony.
 2. NFZ – Poprawiono błędy przy generowaniu sprawozdania finansowego dla pacjenta unijnego, w przypadku gdy na jednym szablonie rachunku umieszczono kilka wizyt.
 3. Naprawiono problem z uruchamianiem modułu obsługi aparatu NIKON 4500/5400.
 4. Formularz “Hospitalizacja” – dodano mechanizm obsługi jednoczesnej edycji formularza. Gdy dwóch użytkowników jednocześnie chce zapisać zmiany w formularzu w tej samej wizycie, pierwszy z nich zapisze zmiany tak, jak to było dotychczas, a drugi użytkownik zostanie poinformowany o tym, że podczas edycji tego formularza użytkownik pierwszy zmodyfikował ten formularz i zapisał w nim zmiany. Użytkownik drugi będzie mógł zdecydować, czy dane zapisane przez użytkownika pierwszego ma nadpisać swoimi danymi, czy nie.
  Hospitalizacja

2010-04-28

 1. Poprawiono wyszukiwanie pacjentów po numerze karty. Program pokaże tylko tych pacjentów, których numer karty zaczyna się wpisanym ciągiem znaków.
 2. Poprawiono występujący w pewnych sytuacjach problem z automatyczną naprawą uszkodzonej bazy danych (IRIS Service)

2010-04-22

 1. NFZ – Dodano obsługę umowy w nowej wersji 3.2, która będzie obowiązywała od 1 maja 2010 r.
 2. Poprawiono błąd z menu kontekstowym dostępnym spod prawego przycisku myszy, znikającym w przypadku wyboru Leków w Historii Choroby.
 3. Poprawiono błąd związany z ustawieniami wysokości i szerokości strony w ustawieniach drukarki, w przypadku gdy IRIS w polskiej wersji językowej był zainstalowany w systemie, w którym język dla programów nie obsługujących Unicode był ustawiony na inny niż polski.

2010-04-19

 1. Wprowadzono ograniczenia dotyczące maksymalnej szerokości i wysokości strony w ustawieniach drukarki. Ograniczenia te zależne są od rozmiarów papieru, które dana drukarka obsługuje. W przypadku wybrania niestandardowego rozmiaru papieru, program sprawdza wszystkie dostępne dla danej drukarki rozmiary papieru i, jeśli wprowadzony jest za duży rozmiar, pojawia się komunikat.
  Ustawienia wydruku
 2. Poprawiono wczytywanie modułu z podsumowaniem pacjenta (tabelka z wartościami Visus w Okulistyce). Do tej pory moduł był wczytywany zawsze, jeśli znajdował się w katalogu z modułami. Teraz tabelka zostanie wczytana tylko wtedy, gdy zainstalowany jest moduł “Wywiad okulary” oraz gdy użytkownik ma uprawnienia do tego modułu.
 3. Naprawiono błąd występujący przy podwójnym kliknięciu na czerwony krzyżyk, przy zamykaniu formularzy.
 4. Naprawiono błąd związany z grabberem Leadtek WinFast VC 100U i podłączonym przyciskiem nożnym. Zdarzało się, że podczas wykonywania zdjęć z przycisku program zawieszał się.
 5. Analiza głosu – naprawiono opcję “Opis” – wybrany lub wpisany opis pokazuje się na nagranej sekwencji audio.
 6. Analiza głosu – naprawiono błąd związany z dźwiękami początku i końca nagrywania. Dźwięk początku był ucinany, dźwięk końca pojawiał się za szybko.
 7. Poprawiono problem z otwieraniem analiz wykonanych w miesiącu innym niż aktualny.
 8. Moduł zaawansowanego porównywania zdjęć – dodano możliwość przesuwania porównywanych zdjęć. Opcja dostępna jest w Narzędziach w części Porównywanie zdjęć.
  Przesuwanie

2010-04-13

 1. Poprawiono zapamiętywanie ścieżki do multimediów, po restarcie usługi IRIS Service.
 2. Poprawiono błąd związany z szerokością strony w systemie Windows, w którym separator dziesiętny jest ustawiony jako kropka.
 3. Poprawiono błąd w module automatycznego wysyłania wiadomości SMS, polegający na nie wysyłaniu części SMS-ów.
 4. Poprawiono zapamiętywanie wybranych badań na wydruku historii choroby.
 5. Usunięto przycisk do zmiany ustawień strony na podglądzie wydruku, przy edycji schematów wydruków formularzy w IRIS Ustawieniach.

2010-04-08

 1. NFZ – wydruki rachunków refundacyjnych – poprawienie błędu wyświetlania miesiąca sprzedaży.
 2. NFZ – lista pozycji raportu rozliczeniowego – poprawiono problem w wyświetlaniu powodu odrzucenia danej pozycji.
 3. NFZ – dodano procedurę pomocniczą dla rachunków i sprawozdań dla pacjentów UE.
 4. Poprawiono problem związany z książką główną przychodni (w kolumnie “adres pacjenta” nie było informacji o miejscowości).
 5. Poprawiono problem występujący przy zmianie orientacji strony na wydruku, podczas gdy pola z wysokością i szerokością strony były puste.
 6. Teraz przy uruchamianiu aktualizacji na stacji klienckiej, zostaną najpierw wyłączone wszystkie aplikacje wchodzące w skład pakietu.
 7. DICOMImport – poprawiono problem z importem danych obrazowych do właściwej wizyty.

2010-04-02

 1. Moduły analiz
  1. poprawiono wyświetlanie opisu dla obiektów blisko brzegu,
  2. poprawiono otwieranie wykonanych analiz – po kliknięciu na ikonę okno otwierało się, ale było schowane “pod spodem”,
  3. poprawiono opcję “Kolory” w analizatorach – kliknięcie na wartości domyślne nie przywracało tych wartości na podglądzie,
  4. poprawiono dodawanie analiz do wydruku – obiekty dodawały się do wydruku z zielonym zaznaczeniem z podglądu.
 2. Moduł analizy ran
  1. zlikwidowanie podwójnego wyświetlania etykiet obiektów,
  2. narzędzie do obrysowania rany przeniesiono do sekcji “Analiza”
   Analiza
 3. Poprawiono dodawanie miniatury pliku audio do wydruku.
 4. W modułach: analizy ran, fototerapii i analizy planimetrycznej zmodyfikowano działanie okienka do wyświetlania opisów obok narysowanych obiektów.
 5. Zmiany w module analizy tarczy nerwu wzrokowego
  1. dodano możliwość edycji kształtów tarczy i zagłębienia (przesuwanie, skalowanie, modyfikacja wierzchołków),
   Analiza tarczy nerwu wzrokowego
  2. dodano możliwość rysowania elipsy od środka – narzędzie elipsy + [Shift],
  3. dodano nowe parametry do analizy (pola powierzchni, średnice kształtów, stosunki pól i źrenic),
  4. dodano obsługę jednostek (mm) na zdjęciach z informacją o kalibracji.
   Analiza tarczy nerwu wzrokowego

2010-03-30

 1. NFZ – od kwietnia 2010 r. obowiązuje wersja 2.1 komunikatu rachunku refundacyjnego (REF).
 2. Dodanie komunikatu przy próbie dodania zakodowanego zdjęcia do schematu wydruku.
  Komunikat
 3. Poprawiono błąd występujący przy próbie dodania drugiego zdjęcia do schematu wydruku.
 4. Dodanie nowego formatu papieru (dla wydruków recept) – DL.
 5. Dodanie chmurki z opisem do tabelki z wartościami Visus (Okulistyka).
 6. Moduł panoramy – dodano pytanie przy przeładowaniu okna; poprawiono problem z okienkiem potwierdzającym usunięcie zdjęcia z analizy pojawiającym się pod oknem postępu.
 7. Moduł Optopol Perymetr PTS 910/1000 – poprawiono problem z uruchamianiem nowszych wersji oprogramowania Optopol Technology (problem z nazwami plików wykonywalnych).

2010-03-18

 1. Usunięcie zbędnych ikonek dodawania do wydruku i historii choroby z historycznego podsumowania wizyty (pojawiającego się w panelu po prawej stronie).
 2. Dodanie komunikatu powiadamiającego, że nie można usunąć elementu w edycji schematu. Dotychczas było tak, że jeśli dla danego elementu zablokowana była opcja usuwania, to po naciśnięciu klawisza [Delete] nic się nie działo. Teraz pojawi się komunikat, że usunięcie danego elementu jest niemożliwe.
  Komunikat

2010-03-15

 1. Poprawiono problem z wydrukiem wykresów z formularza Tonometr.
 2. Poprawiono problem z zapamiętywaniem drukarki dla formularza Recepty (problem mógł pojawiać się w systemie Windows Vista).
 3. NFZ – Uzupełniono brakującą funkcjonalność podczas przesyłania informacji o sesji w momencie generowania raportu statystycznego.
 4. NFZ – Poprawiono wyświetlanie Listy szablonów.
 5. NFZ – Poprawiono komunikat pojawiający się przy generowaniu pliku rachunku bez danych płatnika i odbiorcy.

2010-03-03

 1. Dodano komunikat ostrzegający o możliwości niepoprawnego wyświetlania komponentów na wydruku przy zmianie ustawień (np. przy zwiększaniu marginesu).
  Komunikat
 2. Poprawiono błąd przy drukowaniu polegający na dodawaniu do każdego wydruku pustej kartki.
 3. Poprawiono wyświetlanie danych w formularzu “Hospitalizacja” po edycji tego formularza.
 4. Poprawiono działanie opcji “Otwórz w Asystencie” – po skorzystaniu z tej opcji Asystent będzie zawsze przywracany na wierzch.
 5. W profilu wydruku “Pusta kartka” usunięto napis “Multimedia dodane ręcznie do wydruku”, w przypadku gdy do wydruku dodane były tylko zdjęcia.
 6. Poprawiono kontrast dla zdjęć z fundus kamer. Dodano nowy przycisk w podglądzie zdjęć.
  Korekcja automatyczna
 7. W profilach wydruku na zakładce Badania dodano opcję “Multimedia przypisane do badania”. Zaznaczenie lub odznaczenie tej opcji spowoduje odpowiednio wyświetlenie lub niewyświetlenie na wydruku multimediów przypisanych do danego badania.
  Multimedia przypisane do badania
 8. Dodano możliwość wyboru podmodułów widocznych na wydruku. Opcja jest dostępna w schemacie wydruku, po kliknięciu prawym klawiszem myszki.
  Podmoduły widoczne na wydruku
 9. Dodano możliwość usuwania zdjęć z wydruku. Po najechaniu myszką na zdjęcie pokazuje się ikona drukarki, kliknięcie na nią powoduje dodanie zdjęcia do wydruku. Ponowne kliknięcie na ikonę powoduje usunięcie zdjęcia z wydruku. Poniżej pokazano odpowiednio zdjęcie dodane i nie dodane do wydruku.
  Dodawanie multimediów do wydruku Dodawanie multimediów do wydruku
 10. Dodanie nowych profili wydruków “Duże zdjęcia” oraz “Zeskanowany dokument”.
 11. Import kodów SNOMED – dodanie tłumaczenia i zabezpieczenia, gdy kod jest za długi.
 12. Audiometria – poprawa oznaczeń graficznych dla audiogramów.

2010-03-02

 1. NFZ – poprawki w module “Lista oczekujących”
  1. Po wciśnięciu przycisku “Uzupełnij” dodawani są wszyscy pacjenci zarejestrowani na typ wizyty z zaznaczoną opcją “Na fundusz” oraz ustawioną poradnią, której dotyczy dana kolejka, jako poradnią domyślną. Kolejność dodawanych osób jest zależna od daty wizyty. Na samym końcu dodawani są pacjenci, którzy zostali skreśleni z listy oczekujących w miesiącu, za który tworzona jest dana lista osób oczekujących.
  2. Średni rzeczywisty czas oczekiwania obliczany jest z sześciu ostatnich miesięcy zgodnie z nowymi wytycznymi obowiązującymi od 2010 r.
  3. Dodanie opcji wydruku listy osób oczekujących w danej poradni.
  4. Modyfikacja listy komórek organizacyjnych dla danego sprawozdania, poprawienie wyświetlania liczby osób oczekujących, szacowanego czasu oczekiwania oraz rzeczywistego czasu oczekiwania – rozbicie na przypadki pilne i stabilne.
 2. Rozwiązano problem wyznaczania kodu ostatniego aneksu do umowy na liście umów oraz w czasie tworzenia nowego raportu rozliczeniowego.
 3. Usunięto błąd występujący podczas edycji schematu wydruku zdefiniowanego.
 4. Dodano przykładowe dane do schematu wydruku dla formularza “Wywiad okulary” (dane potrzebne do edycji schematu).

2010-02-24

 1. Poprawiono błąd walidacji 14-cyfrowego numeru REGON.
 2. Informacja dla lekarza kierującego – poprawiono błąd występujący przy ustawianiu “Stanu OK” dla pola “Wytyczne dotyczące dalszego postępowania medycznego”.
 3. Poprawki w module HL7.
 4. NFZ – Poprawka błędu przy generowaniu kolejki oczekujących, w przypadku gdy na dysku nie został utworzony katalog “Komunikaty”.
 5. NFZ – Poprawienie metody sprawdzania poradni po wczytaniu nowej umowy.

2010-02-18

 1. Zmieniono sposób zapamiętywania drukarek dla profili wydruków oraz wydruków zdefiniowanych. Opcja wyboru drukarki i ustawienia marginesu zostały usunięte z ustawień profilu wydruku wspólnych dla wszystkich komputerów w sieci. Są teraz zapisywane lokalnie, dla danego stanowiska, dla wybranego profilu wydruku lub wydruku zdefiniowanego. Ustawienia drukarki znajdują się teraz pod nowym przyciskiem dostępnym w podglądzie wydruku.
  Ustawienia drukarki
 2. Przywrócono możliwość eksportu wydruku do różnych formatów (pdf, html itp.), w przypadku wydruków zdefiniowanych i edycji nagłówków/stopek.
 3. Poprawiono wygląd formularza “Badanie ogólne” na podsumowaniu i wydrukach.
 4. Poprawiono sortowanie kodów podręcznych ICD9 i ICD10.
 5. Zlikwidowano niepotrzebne przejście przez zakładkę Raporty po zamknięciu podglądu wydruku.
 6. Teraz, po kliknięciu na “dymku” informującym o możliwości ściągnięcia nowej aktualizacji, będzie otwierana strona internetowa zawierająca opis zmian wprowadzonych w nowej aktualizacji.
 7. Zmiana kolejności pól w recepcie – zgodnie z rozporządzeniem. Przeniesienie dawkowania leku robionego do ostatniej linijki.
 8. Poprawiono odświeżanie listy pacjentów i wizyt:
  1. odświeżanie statusów na liście zarejestrowanych na dziś
  2. czyszczenie filtrów listy pacjentów jeśli wyjdzie się z wizyty ([X] lub ‘strzałka w prawo’); przy wyjściu za pomocą ‘strzałki w lewo’ filtry nie będą czyszczone,
  3. teraz, jeśli wraca się z wizyty za pomocą przycisku, ‘strzałka w lewo’, na liście zarejestrowanych na dziś zachowywany jest wybrany pacjent.
 9. Poprawiono błąd, który występował przy korzystaniu z funkcji “Otwórz w Asystencie” w Terminarzu, w przypadku gdy Asystent był już uruchomiony, a typ wizyty wymagał formularza, który nie był zainstalowany.
 10. “Wywiad Okulary” – uzupełnienie kodów środków optycznych o protezy.
 11. Audiometria – poprawiono rysowanie krzywej przewodnictwa kostnego i powietrznego.
 12. NFZ – Poprawiono tytuły na liście walidacji danych rozliczeniowych, oraz liście wykonanych świadczeń (widok świadczeń)

2010-02-15

 1. Poprawiono sortowanie listy pacjentów w widoku “Zarejestrowani na dziś”.
 2. Listy oczekujących – od 2010 r. przekazujemy tylko średni, rzeczywisty czas oczekiwania – uwzględnienie zmian.
 3. Listy oczekujących – nadal przekazujemy tylko dane statystyczne (liczbę osób i czas oczekiwania) – podtrzymanie zmian.
 4. Moduł Rozliczeń z NFZ – dodanie możliwości definiowania daty końca realizacji, dodanie sprawdzania, czy pozycje rozliczeniowe mieszczą się w przedziale dat realizacji.
 5. Administracja – dodanie warunku walidacji – sprawdzanie, czy daty wykonania pozycji rozliczeniowych nie wykraczają poza zakres dat realizacji.
 6. Administracja – Lista wykonanych świadczeń – dodanie możliwości wyszukiwania po dowolnej kolumnie.
 7. Administracja – Lista wykonanych świadczeń – dodanie możliwości wygenerowania sprawozdania statystycznego tylko dla wizyt widocznych na liście.
 8. Administracja – Lista wykonanych świadczeń – dodanie kolumny “Raport” na liście wizyt wyświetlającej nazwy raportów statystycznych, w których została wysłana dana wizyta.
  Lista wykonanych świadczeń

2010-02-04

 1. NFZ – Poprawiono problem generowania miesiąca dla rachunku refundacyjnego w postaci dwuznakowej oraz problem zdublowanych wpisów na liście szablonów.
 2. NFZ – Zaktualizowano kody ICD9 udostępniane przed NFZ do wersji z 2 lutego 2010 r. nr 5.8.
 3. NFZ – Dodanie na wydruku faktury/rachunku/sprawozdania finansowego danych o pacjencie oraz dokumencie upoważniającym do świadczeń dla dokumentów za świadczenia wykonane pacjentom na podstawie przepisów o koordynacji.
 4. Formularz Rozliczenia z NFZ – poprawienie problemu dodawania sesji psychoterapii bez wybranego prowadzącego.
 5. Przyspieszenie działania – zlikwidowanie niepotrzebnego odświeżania podsumowania wizyty po zamknięciu wydruku.
 6. Terminarz – uniemożliwienie łączenia różnych typów wizyt w wizytach złożonych – dodanie komunikatu i zabezpieczenia.
  Terminarz
 7. Zablokowanie możliwości przenoszenia części wizyty na inny dzień.
  Terminarz

2010-02-02

 1. Zmiana w oknie z informacją o nieważnym numerze seryjnym – umożliwienie wpisania nowego numeru po upłynięciu terminu dla wersji nie zarejestrowanej.
 2. Teraz, jeśli Pakiet IRIS jest uruchomiony, ale zminimalizowany do zasobnika systemowego, to przy próbie ponownego uruchomienia programu Centrum zarządzania przywracane jest na Pulpit.
 3. Terminarz – dodanie możliwości kopiowania części wizyty (zaznaczonego fragmentu) i przeniesienia go na dowolny termin. Opcja pod prawym przyciskiem myszy “Kopiuj część wizyty”.
  Terminarz
 4. Hospitalizacja jednodniowa – zmieniono nazwę modułu “Hospitalizacja jednodniowa” na “Hospitalizacja” oraz dodano pole “Typ hospitalizacji”.
  Terminarz
 5. Poprawiono tworzenie wydruków Hospitalizacji, tak aby na nowej stronie nie było samego podpisu lekarza.
 6. NFZ – wydłużenie maksymalnej ilości znaków dla pola “Nazwa sesji” do 50 znaków.
 7. NFZ – Poprawienie importu umowy – dodanie zabezpieczenia przed błędnie wygenerowanymi umowami (zdublowane komórki organizacyjne).
 8. Dodanie komunikatu dla Klientów, którym kończy się okres gwarancji. Komunikat jest wyświetlany w postaci dymku po uruchomieniu Centrum zarządzania.

2010-01-28

 1. Przy wizycie złożonej składającej się z kilku oddzielnych terminów (w ramach jednego dnia) poprawione zostały zakresy dat na liście wizyt oraz lista lekarzy z informacją o tym, który jest prowadzący.
  Terminarz
 2. Poprawki tłumaczenia w IrisServer.exe oraz usuwanie tego pliku na kliencie po aktualizacji z IRISa 3.1.4.
 3. Dodanie komunikatu przy aktualizacji na kliencie, jeżeli nowe pliki nie mogą zostać skopiowane na dysk.
 4. Formularz Rozliczenia z NFZ – dodano możliwość dodawania sesji psychoterapii i przypisywania ich do konkretnych wizyt.

2010-01-25

 1. Poprawka wyświetlania formularzy “Diagram gastroskopowy”, “Diagram bronchoskopowy” oraz “Diagram kolonoskopowy” na wydruku.
 2. Poprawka przepisywania z historii badania w formularzu “Zalecenia”.
 3. Poprawka tłumaczeń przy aktualizacji angielskiej wersji Pakietu IRIS.
 4. Poprawiono błąd przepełnienia stosu występujący czasem w module CSO.
 5. Wprowadzenie styli. Każdy profil wydruku posiada teraz zakładkę “Style”, która umożliwia zmianę wyglądu poszczególnych elementów wydruku dla danego profilu. Możliwa jest zmiana czcionki, koloru tła i obramowania. Zawsze można powrócić do domyślnych ustawień.
  Terminarz
 6. Umożliwienie dodawania profilu wydruku bez zainstalowanej drukarki w systemie.
 7. Naprawienie działania przycisku [Backspace] przy edycji profilu wydruku.