IRIS 3.2.1

Uwaga! Aktualizację należy przeprowadzać na koncie z uprawnieniami administratora.

Pliki programu są zapisywane w następujących lokalizacjach (do których wymagane są uprawnienia zapisu/odczytu):

 1. katalog instalacyjny programu IRIS
 2. …\Windows\System32
 3. …\Program Files\ Common Files\medi.com
 4. dodatkowo modyfikowany jest rejestr systemu Windows

Aktualizacja do nowej wersji jest procesem, którego nie można później cofnąć, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zmianami i akceptację ewentualnych niedogodności.

2010-09-17

 1. Poprawiono wyświetlanie i zapamiętywanie ustawień karty muzycznej w module nagrywania dźwięku.
 2. Dodano przykładowe dane wyświetlane przy edycji schematów nagłówków i stopek.
 3. Dodano możliwość przewijania pojedynczych klatek filmu za pomocą rolki myszy.
 4. Zaktualizowano klienta pomocy zdalnej TeamViewer do wersji 5.
 5. Poprawiono jakość obrazów z funduskamery.

2010-08-27

 1. Poprawiono błąd związany z opcją “Otwórz w Asystencie”, w przypadku gdy w Asystencie wybrany był widok “Zarejestrowani na dziś”.
 2. Poprawiono błąd związany ze zbyt dużą liczbą znaków przepisywaną z formularza “Diagnoza” do formularza “Zaświadczenia/oświadczenia” – Zaświadczenie wydane w celu.
 3. Poprawiono błąd związany z przepisywaniem tygodnia ciąży i daty porodu z formularza “Wywiad położnej” do “Zaświadczenia o ciąży”.
 4. Poprawiono błąd występujący przy wyłączaniu Specjalizacji i Asystenta, w momencie gdy nie zakończyło się ładowanie listy wizyt.
 5. Poprawiono błąd wyszarzania się niektórych przycisków przy widoku “Zarejestrowani na dziś” w Specjalizacji i Asystencie.
 6. NFZ – dodanie niezbędnych zmian dla izby przyjęć.

2010-08-12

 1. Poprawiono błąd związany z edycją szablonu wydruku “Zgoda na przetwarzanie danych osobowych”.
 2. Zaktualizowano instrukcje.
 3. NFZ – dodano obsługę programu eZOZ.
 4. Poprawiono błąd związany z edycją schematu wydruku formularza “Zabieg” – po zapisie zmian z wydruku znikała kontrolka z kodami ICD.

2010-08-03

 1. Poprawiono błąd związany z diagramami kolonoskopowym, bronchoskopowym oraz gastroskopowym – po odznaczeniu diagramów w danym typie wizyty, formularze znikały także w wizytach odbytych.
 2. Poprawiono błąd z wydrukiem, na który zostały dodane zdjęcia w formacie jp2 przypisane do badania.
 3. Poprawiono błąd związany z wyświetlaniem na wydruku zdjęć zaimportowanych za pomocą modułu do urządzenia Zeiss Atlas 995.
 4. Poprawiono błąd w module Zaawansowane porównywanie zdjęć związany z usunięciem przezroczystego zdjęcia.
 5. Dodano nowy dokument – “Zaświadczenie o ciąży” w formularzu “Oświadczenia/zaświadczenia”.
 6. Dodano nowy dokument – “Zaświadczenie o stanie zdrowia – dla użytku władz” w formularzu “Oświadczenia/zaświadczenia”.
 7. Dodano nowy dokument – “Zaświadczenie lekarskie – wydane w celu” w formularzu “Oświadczenia/zaświadczenia”.
 8. W formularzu “Oświadczenia/zaświadczenia” została zastosowana technologia FastReport, przyspieszająca i ułatwiająca drukowanie.
 9. Dodano nową pozycję do Terminarza, do menu kontekstowego: “Wydrukuj zgodę na przetwarzanie danych osobowych”.
  Zapis zdjęć

  Po wydrukowaniu dokumentu program zapyta,czy pacjent wyraził zgodę na przetwarzanie danych. Informacja o decyzji pacjenta będzie widoczna w szczegółowyvh informacjach o wizycie.

  Zapis zdjęć

  Można wycofać zgodę pacjenta, klikając na “Wycofaj zgodę pacjenta na przetwarzanie danych osobowych” w menu kontekstowym.

  Zapis zdjęć

2010-06-18

 1. Dodanie nowej aplikacji Zdjęcia z FK/LS.Jest to nowa aplikacja okulistyczna przeznaczona do pracy z funduskamerami oraz lampami szczelinowymi. Program stanowi odrębny składnik pakietu – by uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z serwisem lub działem handlowym firmy medi.com.
 2. Dodanie możliwości łączenia pacjentów.Istnieje możliwość połączenia dwóch pacjentów w jednego, przy zachowaniu wszystkich danych medycznych (wizyty, badania, dokumenty itd.) obu pacjentów i danych osobowych tylko jednego z nich. Drugi pacjent zostaje bezpowrotnie usunięty z listy.
 3. Wyłączenie możliwości zapisywania raportów z historii choroby w wybranej wizycie.Funkcjonalność została wyłączona ze względu na możliwość generowania niejednoznacznych dokumentów dla wizyty. Nadal pozostaje możliwość zapisywania raportów z historii choroby na dysku.
 4. Możliwość wyłączenia okna z ustawieniami drukarki przed rozpoczęciem wydruku.Powoduje to ominięcie jednego kroku podczas drukowania (w przypadku gdy zawsze korzystamy z tych samych ustawień drukarki), a co za tym idzie, przyspieszenie tworzenia wydruków.
 5. Aktualizacja bibliotek obsługi aparatów fotograficznych firmy Canon do wersji SDK EOSBIS 2.8
 6. Wprowadzenie dodatkowej kontroli edycji formularzy.Mechanizm kontroluje zmiany dokonane w formularzu, zapobiegając nadpisywaniu danych w przypadku, gdy kilka osób używa jednego formularza w jednym momencie
 7. Poprawa sposobu powiększania obrazów.Obraz zawsze jest powiększany zachowując środek powiększenia w miejscu, gdzie aktualnie znajduje się kursor myszy (w przypadku używania scroll locka), lub w miejscu, gdzie aktualnie znajduje się środek wyświetlanego obrazu (w przypadku używania przycisku zoom z menu narzędziowego).
 8. W analizatorach: pomiary planimetryczne, analiza ran i oparzeń oraz fototerapia – dodano narzędzie kalibracyjne.Narzędzie umożliwia wykonanie kalibracji zdjęcia, lub w przypadku, gdy zdjęcie jest skalibrowane – usunięcie kalibracji i ponowne jej wykonanie. Wygląd przycisku jednoznacznie określa, czy zdjęcie posiada wykonaną kalibrację, czy nie.
 9. Zmniejszenie progu pomniejszania zdjęć.Próg pomniejszania zdjęć został zmniejszony do 1%, dzięki czemu można oglądać na pełnym ekranie zdjęcia wykonane w bardzo dużych rozdzielczościach.
 10. Poprawa sposobu zapisywania ustawień ikon grabberów.Ustawienia ikon zapisywane są teraz lokalnie dla danego stanowiska i aplikacji. Każde stanowisko może więc posiadać swoje własne ustawienia.
 11. Usunięta została możliwość importu plików DICOM do formatu jp2.Stosowany wcześniej algorytm zapisu dużych plików graficznych do formatu JP2 znacznie spowalniał działanie programu. Obecnie zalecane formaty podczas importu to TIF lub PNG.
 12. Grabber do funduskamer CF-1/CX-1 nie blokuje działania Specjalizacji.Istnieje możliwość pracy w Specjalizacji podczas rejestracji zdjęć przy pomocy funduskamer.
 13. Poprawa zachowania analizatorów w sytuacjach, w których nie mogą zostać uruchomione.W takiej sytuacji nie jest otwierane puste okno analizatora, tylko pojawia się odpowiednia informacja o niemożliwości uruchomienia analizatora.
 14. Poprawa części znanych błędów z poprzednich wersji programu.