IRIS 3.2.2

Uwaga! Aktualizację należy przeprowadzać na koncie z uprawnieniami administratora.

Pliki programu są zapisywane w następujących lokalizacjach (do których wymagane są uprawnienia zapisu/odczytu):

 1. katalog instalacyjny programu IRIS
 2. …\Windows\System32
 3. …\Program Files\ Common Files\medi.com
 4. dodatkowo modyfikowany jest rejestr systemu Windows

Aktualizacja do nowej wersji jest procesem, którego nie można później cofnąć, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zmianami i akceptację ewentualnych niedogodności.

2012-09-14

 1. NFZ – kolejki oczekujących:
  • poprawiono błąd polegający na błędnym wyliczaniu liczby osób skreślonych w danym miesiącu rozliczeniowym, co w konsekwencji prowadziło do przekłamywania danych statystycznych,
  • dodano obsługę nowej wersji komunikatu danych o listach oczekujących – 5.1.6,
  • poprawiono błąd uniemożliwiający wczytywanie potwierdzenia kolejek (dotyczy kolejek generowanych po wykonaniu aktualizacji).
 2. NFZ – szereg drobnych poprawek w module rozliczeń z NFZ (rozliczenia POSP, wydruki rachunków refundacyjnych, generowanie raportów statystycznych).
 3. Moduł ZUS ZLA – dodanie obsługi nowego formularza zaświadczenia lekarskiego (dot. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 I 2012 r.)
 4. Modyfikacja schematu wydruku recept ułatwiająca dostosowanie wydruku do blankietów z drukarni.

2012-08-21

Poprawienie błędów w słowniku ICD-9.

2012-07-24

NFZ – usunięcie problemu polegającego na możliwości nieprawidłowego zestawienia wizyt kontynuowanych w raportach statystycznych.

2012-06-25

Zmiany w module recept:

 1. Poprawiono błąd związany z wydrukiem recept na leki robione.
 2. W ustawieniach modułu dodano opcję wyboru szablonu recepty – nowego (zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 23 XII 2011 r.) lub starego (zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 V 2007 r.). W przypadku zaznaczenia opcji “Drukuj z numerami recept” wybór szablonu dokonywany jest automatycznie, na podstawie wprowadzonej numeracji.
 3. Dodano możliwość wydruku recepty zgodnej z nowym wzorem przy nie wybranym numerze umowy.
 4. Dostosowano nowy szablon recepty do wydruku na kartce o dł. 21 cm (szerokość kartki A4).
 5. W ustawieniach modułu dodano opcję drukowania a′ między liczbą opakowań leku a zawartością opakowania.

2012-04-26

Dostosowanie modułu recept do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 XII 2011 r.

Uwaga! Po przeprowadzeniu aktualizacji należy pobrać najnowszą bazę leków. Zalecane jest skorzystanie z opcji aktualizacji całej bazy leków przez Internet (Centrum zarządzania -> Ustawienia -> Aktualizacje -> przycisk “Aktualizuj całą Bazę Leków (od 1997 r.)”).

2012-03-26

 1. Dodano obsługę 22-cyfrowych numerów recept (numery recept drukowanych wg starego wzoru muszą zaczynać się od “00”).
 2. W ustawieniach modułu DicomImport (import zdjęć z funduskamer CF-1/CX-1) dodano opcję “Jeśli w danym dniu istnieje już wizyta, dodaj do niej zdjęcia”. Opcja ta nie jest domyślnie zaznaczona.
 3. Dla zdjęć z urządzeń dodano możliwość dorysowania znacznika orientacji w prawej górnej części maski. Opcja włączania/wyłączania znacznika orientacji znajduje się w panelu ustawień na zakładce modyfikacji zdjęcia.

2012-03-12

 1. NFZ – dodano obsługę nowego komunikatu rozliczania świadczeń ambulatoryjnych w wersji SWIAD 6.30.
 2. NFZ – dodano obsługę nowego komunikatu rozliczania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w wersji ZPOSP 3.15 .
 3. Zaktualizowano słowniki ICD9 (wersja 5.15) i trybów przyjęć w lecznictwie ambulatoryjnym i szpitalnym.

2012-01-30

 1. Zmiana w module recept – choroby przewlekłe. W związku z tym, że od stycznia 2012 na receptach nie można zaznaczać pola “choroby przewlekłe”, zostały wprowadzone stosowne modyfikacje. Na formularzu i recepcie została ukryta opcja “choroby przewlekłe” (będzie widoczna tylko wtedy, jeśli historyczna recepta była wystawiona z zaznaczoną opcją “choroby przewlekłe”).
 2. NFZ – dodano obsługę nowego komunikatu list oczekujących w wersji LIOCZ 5.15.
 3. NFZ – rozszerzono obsługę komunikatu umowy w wersji UMX 3.3.
 4. Zaktualizowano słownik kodów ICD-9 do wersji 5.14.

2012-01-05

 1. NFZ – dodano obsługę nowego komunikatu z szablonami rachunków w wersji R_UMX 2.1.
 2. NFZ – dodano obsługę nowego komunikatu rachunku w wersji REF 2.2.
 3. NFZ – umożliwiono wczytanie umowy w wersji UMX 3.3 (na razie bez importowania nowych danych, które będą generowane dopiero od 1. lutego).

2011-12-06

 1. NFZ – Aktualizacja słownika dla grupera AOS.
 2. Poprawiono problem z nieprawidłowym sortowaniem kodów ICD-9.
 3. Poprawiono problem z nieprawidłowym umiejscowieniem daty urodzenia pacjenta na wydruku zaświadczenia ZUS ZLA 2011.

2011-11-02

 1. IRIS Zdjęcia z FK/LS – poprawiono jakość zdjęć importowanych za pomocą modułu CR-2.
 2. Poprawiono błąd uniemożliwiający wczytanie raportu wygenerowanego w programie SOCT 4.3.0.
 3. Poprawiono sortowanie podręcznych kodów ICD-9.

2011-10-03

 1. Poprawiono przewijanie filmów za pomocą przycisków “klatka w przód” / “klatka w tył”.
 2. Poprawiono format daty dla przewidywanego terminu porodu na Zaświadczeniu o ciąży.
 3. Poprawiono schemat wydruku Zaświadczenia ZUS ZLA 2011 (problem “ucinania” znaków w polach Miejscowość, Ulica, Nr domu, Nr lokalu).
 4. Poprawiono błąd w Specjalizacji związany z robieżnością godzin rozpoczęcia / zakończenia wizyty przy wizytach złożonych.
 5. Poprawiono mechanizm drukowania zestawienia faktur w Administracji.
 6. W module Endoskopii dodano nowy podmoduł – “Myjka”.

2011-09-12

 1. Zmodyfikowano nagrywanie płyt CD/DVD – aplikacja NERO nie jest już potrzebna do nagrywania danych.
 2. Dodano opcję “Ten sam adres co właściwy” do danych upoważnionego w Dokumencie UE.
 3. Ujednolicono wygląd grafiku przy ustalaniu zastępstw w Ustawieniach.
 4. Poprawiono błąd w Terminarzu związany z robieżnością godzin rozpoczęcia wizyty przy wizytach złożonych.
 5. Dodano możliwość zmiany wyświetlanego zdjęcia, podczas przeglądania zdjęć na pełnym ekranie. Zmiana następuje za pomocą strzałek na klawiaturze.
 6. Poprawiono błąd związany ze zmianą separatora dziesiętnego w ustawieniach systemowych przez IRISa.
 7. Dodano obsługę maski dodawanej na zdjęcia w module Canon CR-2.
 8. Zmieniono logo firmy.

2011-07-22

 1. Poprawki w nowym słowniku kodów ICD.
 2. Poprawiono błąd występujący przy przepisywaniu długich kodów ICD-9 z formularza “Zabieg” do formularza “Informacje dla lekarza kierującego”.

2011-07-13

 1. NFZ – Zaktualizowano słownik kodów ICD do wersji 5.11.
 2. NFZ – Zaimportowano do aplikacji IRIS katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych wraz z wartościami punktowymi (załącznik 5a zarządzenia nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia).
 3. NFZ – Poprawiono porównywanie adresów z danych upoważnonego w Dokumencie UE.
 4. NFZ – Dodano sortowanie wartości w filtrach na liście wykonanych świadczeń.
 5. NFZ – Poprawiono słowny zapis kwoty na rachunku korygującym.
 6. NFZ – Poprawiono wyświetlanie numerów aneksów w Ustawieniach.

2011-07-08

 1. Poprawiono szybkość działania wydruku “Książka główna przychodni”.
 2. Zaktualizowano szablon wydruku “Informacja dla lekarza kierującego / POZ”.

2011-06-27

 1. Poprawiono błąd związany ze zliczaniem wykonań dla poradni wczytanej z umowy (IRIS Administracja).
 2. Poprawiono błąd w formularzu Recepty związany z wyświetlaniem numeru umowy.

2011-06-20

 1. Wprowadzono nowe uprawnienie dla modułów IRIS Specjalizacja i IRIS Asystent – “Odbyte wizyty innych”. Uprawnienie dotyczy edycji wizyty przeprowadzonej przez innego lekarza.
 2. Poprawiono błąd dotyczący uprawnień dostępu do poszczególnych formularzy.
 3. Poprawiono błąd związany z wczytywaniem zdjęć o mniejszej rozdzielczości przez moduł DICOM Import (nakładanie maski).

2011-06-06

Wprowadzono zmiany związane z formatem daty w “RC/SL Images” (w wersji angielskiej).

2011-05-30

 1. Poprawiono błąd związany z zapamiętywaniem ustawień dotyczących wyświetlania dodatkowych okien na drugim monitorze.
 2. NFZ – Poprawiono wczytywanie spakowanego szablonu rachunku.
 3. NFZ – Poprawiono wyświetlanie statusów na liście wykonanych świadczeń.
 4. NFZ – Poprawiono problem z generowaniem korekty do rachunku – brak numeru szablonu i typu rachunku.
 5. NFZ – Poprawiono rachunek i sprawozdanie finansowe za pacjentów z UE (dane pacjentów).
 6. NFZ – Poprawiono walidację świadczeń na podstawie Dokumentu UE – poświadczenia formularza typu E – nie jest wymagana data ważności “do”.

2011-04-29

 1. NFZ – Poprawienie określania statusu dla świadczeń z 2011 r.
 2. Dodano nowy komunikat potwierdzenia w HL-7 – (potwierdzenie ACK dla komunikatów ORM).
 3. Poprawiono wyświetlanie danych z pól 7 oraz 20 w formularzu Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA 2011.
 4. Poprawiono szybkości ładowania listy pacjentów przy wyborze “Zarejestrowani na dziś”.

2011-04-11

 1. Zmieniono nazwy szablonów recept dostępnych w ustawieniach wydruków zdefiniowanych, na zakładce Inne.
 2. NFZ – Wprowadzono zmiany dotyczące szybkiej obsługi grupera JGP związane z możliwością używania zewnętrznego grupera od 1 kwietnia 2011. Teraz użytkownik sam musi wybrać odpowiednią grupę. Może się posłużyć darmowym gruperem online http://jgp.uhc.com.pl/jgpgrouper/pages/main.jsf
 3. NFZ – Poprawiono wyświetlanie długich tytułów dokumentów na wydrukach rachunków refundacyjnych.

2011-03-11

 1. W przypadku niepowodzenia w kopiowaniu multimediów pojawi się komunikat: “Czy zachować niezapisane multimedia?” Jeśli potwierdzimy, to po ponownym wejściu do grabbera zostaniemy zapytani, czy wczytać niezapisane pliki.
 2. Poprawiono wygląd wydruku “Karta informacyjna” w module “Hospitalizacja”.
 3. Poprawiono wyświetlanie listy pacjentów zarejestrowanych na dziś. Lista “Zarejestrowani na dziś” dla lekarza zastępowanego będzie pusta, pacjenci będą widoczni tylko dla lekarza zastępującego.Jeśli zalogowany lekarz zastępuje kogoś innego, to na liście wizyt jest jeszcze informacja o zastępowanym lekarzu prowadzącym. Po wybraniu takiej wizyty pokaże się poniższy komunikat:
  ZUS ZLA - płatnicy

  Aby otworzyć wizytę, należy się zgodzić na zmianę lekarza prowadzącego.

 4. Zmiana wyświetlania pola PD w Formularzu okulistycznym.
 5. Moduł Canon CR2 – usunięcie mechanizmu autodezaktywacji.
 6. Formularz Diagnoza – zmiana kolejności wyświetlania dodanych kodów ICD – nowo dodany kod pojawi się pod wcześniej dodanymi.
 7. NFZ – Poprawiono określanie statusu pozycji dla świadczeń korygowanych.
 8. NFZ:
  1. poprawiono wczytywanie potwierdzenia kolejki oczekujących PLZ (spakowany plik),
  2. poprawiono filtrowanie Listy wykonanych świadczeń w Administracji,
  3. Administracja – Lista wykonanych świadczeń – poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnach “Pkt” oraz “Wartość”,
  4. Administracja – Walidacja danych rozliczeniowych – poprawiono wyświetlanie danych (odpowiednie kolumny)
  5. Poprawiono tworzenie korekt do rachunków – zły nr szablonu.
 9. NFZ – Poprawiono walidację danych rozliczeniowych w przypadku usunięcia poradni.

2011-02-21

 1. Poprawiono błąd związany z wyświetlaniem zdjęć w formacie JP2 na wydrukach.
 2. Poprawiono błąd występujący w Terminarzu przy wyświetlaniu wydruku “Strona tytułowa historii choroby”, gdy z szablonu skasowane zostały pola “Zawód” i “Miejsce pracy”.
 3. Formularz Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA – nowy sposób tworzenia listy płatników i pobierania numeru NIP. W formularzu obok pola NIP znajduje się przycisk […], zaznaczony na rysunku poniżej.
  ZUS ZLA

  Przycisk otwiera dodatkowe okno, w którym można utworzyć listę płatników dla danego pacjenta i wybrać płatnika, do aktualnie wypełnianego zaświadczenia.

  ZUS ZLA - płatnicy
 4. Dodano obsługę fundus kamery Canon CR-2.
 5. Poprawiono błąd związany z wyświetlaniem danych w historii formularza “Badanie ogólne”.
 6. Formularz Diagnoza – dodano możliwość zaznaczenia kilku kodów ICD jednocześnie na zakładce kodów podręcznych.
 7. Uzupełnienie komunikatu “Nie udało się dodać multimediów do bazy” o ścieżkę, do której program próbował zapisać plik.
 8. NFZ:
  1. Poprawienie mechanizmu generowania sprawozdań finansowych za 2011 rok.
  2. Odblokowanie mechanizmu wczytywania plików R_UMW.
  3. Import szablonów rachunków zawsze dostępny (wcześniej tylko dla lat 2011 i późniejszych).

2011-01-31

 1. Formularz “Badanie ogólne” – dodano możliwość przepisywania danych z tabeli z historycznych wizyt.
 2. Naprawiono błąd związany z otwieraniem podglądu zdjęcia z włączoną opcją “Pełny ekran”.
 3. NFZ – Formularz “Rozliczenia z NFZ” – domyślna wartość dla pola “Tryb przyjęcia” została powiązana z polem “Wymagane skierowanie” w Ustawieniach (Typy Wizyt). Domyślnie zostanie wybrana jedna z dwóch wartości “przyjęcie planowe na podstawie skierowania” (jeśli zaznaczyliśmy pole “Wymagane skierowanie”) lub “przyjęcie planowe nie wymaga skierowania” (pole “Wymagane skierowanie” zostało odznaczone).
 4. NFZ – Moduł “Lista oczekujących” – dodanie obsługi komunikatu zwrotnego “P_LIO” do komunikatu list oczekujących.
 5. Formularz “Badanie USG wg PTG” – z modułu “Diagnoza” przepisywany jest opis oraz kody ICD. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca na zaświadczeniu, kody wypisane są po średniku.
 6. W związku ze zmianami w wydrukach ZUS ZLA od 12 stycznia 2011 roku, stworzony został nowy formularz obsługujący ten rodzaj wydruków. Ze względu na to, że przepis umożliwia stosowanie dotychczasowych wzorów wydruków “do wyczerpania zapasów”, stary formularz pozostanie dostępny. Lekarz może sam zdecydować i w ustawieniach wybrać, z którego formularza będzie dalej korzystał. W jednym czasie może być zainstalowany tylko jeden z formularzy. W ustawieniach przy próbie instalacji 2 zaświadczeń jednocześnie pojawi się komunikat.
  Nowy ZUS ZLA

  W nowym module zostały usunięte następujące pola:

  • 10 – Niezdolność do pracy
  • 17 – Imię pierwsze lekarza
  • 18 – Nazwisko lekarza
  • 21 – NIP Zakładu Opieki Zdrowotnej
  • 23 – Nazwa skrócona/nazwisko i imię płatnika

  Istnieje możliwość pracy z nowym formularzem na starych danych.

  Nowy formularz jest domyślnie zainstalowany po aktualizacji.

2011-01-17

Uwaga! Dotyczy klientów rozliczających się z NFZ – do przeprowadzenia aktualizacji potrzebne jest miejsce na dysku odpowiadające rozmiarowi katalogu, w którym zainstalowany jest IRIS.

 1. Poprawiono kolejność wyświetlania multimediów przypisanych do badania na wydruku.
 2. Dodano opcję “Wymagany lekarz prowadzący” do typu wizyty.
  Lekarz prowadzący

  Jeśli zalogowany użytkownik nie jest lekarzem i dodaje pacjentowi wizytę, która wymaga lekarza prowadzącego (w Asystencie lub Specjalizacji), program pokaże okienko, w którym będzie można wybrać lekarza prowadzącego wizytę (spośród lekarzy wykonujących dany typ wizyty).

  Wybór lekarza prowadzącego
 3. Poprawiono błąd związany formularzami dodawanymi do wizyty poprzez “Badania” -> “Dodaj badanie”. Jeśli do takiego formularza przypisane zostały badania, to przy następnym uruchomieniu wizyty, trzeba było dodać formularz od nowa.
 4. Poprawiono błąd ze statusem wizyty uzupełnionej przez lekarza pełniącego zastępstwo za lekarza prowadzącego. Wizyta zmieni status na “Zakończona” po wypełnieniu przez nowego lekarza prowadzącego.
 5. Dodano możliwość usuwania wydrukowanych recept. Wydrukowane recepty może usuwać tylko użytkownik, który je wystawił lub administrator.
 6. Poprawiono wyświetlanie polskich znaków w danych lekarza na recepcie.
 7. Poprawiono wyświetlanie numeru umowy krótszego niż 9 znaków na recepcie.
 8. Zmhttps://www.medi.com.pl/aktualizacje/iana wydruków z formularza “Skierowania” na FastReport – poprawiono błąd związany z danymi ośrodka, które nie mieściły się w miejscu na pieczątkę.
 9. Dodano możliwość usunięcia niepotrzebnych elementów oraz zmiany czcionki w szablonach z formularza “Skierowania” (Ustawienia – Wydruki – Wydruki zdefiniowanie – zakładka Inne).
  Lekarz prowadzący
 10. Dodano możliwość zaznaczenia kilku badań jednocześnie w formularzu “Badania laboratoryjne”.
 11. NFZ – usunięto w Administracji raporty rozliczeniowe.
 12. NFZ – zmodyfikowano metodę korygowania świadczeń (nowy zapis w pliku XML raportu statystycznego).
 13. NFZ – dodano obsługę nowego komunikatu R_UMX, który zawiera szablony rachunków, na podstawie których świadczeniodawca będzie wystawiał rachunki/faktury. Komunikat wczytuje się w “Szablony rachunków” gdy wybrana umowa z 2011 roku lub POSP.
 14. NFZ – obsłużono nowe parametry w raporcie zwrotnym do raportu statystycznego (dodano trzy nowe statusy: Zwalidowane (oczekuje na weryfikację), Zwalidowane i zweryfikowane, Zwalidowane z błędami weryfikacji.
 15. NFZ – dodano nową kolumnę przy wyświetlaniu listy świadczeń “Status rozliczenia”, informuje ona o statusie rozliczenia pozycji.

2011-01-12

 1. Poprawiono wyświetlanie nowych stawek VAT w Administracji.
 2. Poprawki w module HL-7.
 3. Moduł HL-7 – dodanie listy rozwijanej z lekarzami. Lekarz jest wybierany, gdy w zleceniu HL-7 pojawi się identyfikator lekarza nieistniejący w bazie.

2010-12-27

 1. Wprowadzono szereg zmian związanych nowymi stawkami VAT obowiązującymi od stycznia 2011:
  • W Administracji w wydrukach NFZ dodano nowe stawki 5%, 8% i 23% VAT.
  • W module Obsługi faktur w Specjalizacji dodano do wyboru stawki 8% i 23%.
  • Zmodyfikowano wydruk korekty do faktury, aby zawierał tylko stawki wybrane w fakturze, a nie wszystkie dostępne.
  • We wszystkich miejscach pozostawiono dotychczasowe stawki VAT do wyboru.
 2. Poprawiono błąd z niewłaściwym wyświetlaniem daty zatwierdzenia korekty faktury.
 3. Zmieniono domyślny termin płatności na korekcie z daty płatności faktury na datę zatwiedzenia korekty.

2010-12-17

 1. Poprawiono błąd z zamianą miniaturek po usunięciu zdjęcia w grabberze.
 2. Dodano możliwość wyboru wielu pozycji na liście w module Magazyn.
 3. Zdjęcia z FK/LS – podgląd – ustawiono domyślne odznaczenie opcji automatycznej korekcji obrazu.

2010-12-07

 1. Poprawiono błąd związany z możliwością zmiany wielkości czcionki w Terminarzu dla użytkowników bez uprawnień do uruchamiania Ustawień.
 2. Poprawiono odświeżanie listy pacjentów przy włączonej opcji “Zarejestrowani na dziś”(podświetlenie).
 3. Poprawiono działanie Formularza Okulistycznego przy rozdzielczości ekranu ustawionej na 120 DPI.
 4. Poprawiono działanie historii choroby dostępnej z prawej strony w wizycie przy uzupełnionym formularzu USG Zatok.
 5. Poprawiono edycję schematu formularza Magazyn.
 6. Dodano możliwość wpisania myślnika w filtr wyszukiwania pacjentów.
 7. Dodano możliwość eksportowania przefiltrowanej listy pacjentów do CSV. Opcja dostępna jest w menu podręcznym listy pacjentów.
 8. Poprawiono wydruk korekt rachunków refundacyjnych z długim tytułem dokumentu.
 9. Dodano możliwość wybrania gminy w adresie pacjenta w dokumencie UE (7-znakowy kod terytorialny, wymagany od grudnia 2010 r.)
 10. Poprawiono błąd występujący przy włączaniu historii choroby, gdy nagłówek wymagał danych lekarza prowadzącego.
 11. Zdjęcia z FK/LS – analizatory – dodano zapamiętywanie umiejscowienia panelu z narzędziami.
 12. NFZ – poprawiono wewnętrzną walidację pola “Główna przyczyna wypisu”.
 13. NFZ – dodano możliwość zmiany numeru rachunku refundacyjnego.
 14. NFZ – poprawiono generowanie elementu “sesja” podczas generowania raportu statystycznego.

2010-12-06

Poprawa obsługi kamery do przystawki cyfrowej Leica.

2010-11-16

 1. Dodano weryfikację importowanych z pliku numerów recept. Sprawdzany jest numer prawa wykonywania zawodu.
 2. Poprawiono błąd związany z edycją dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe.
 3. Obsługa faktur – umożliwienie wpisywania numeru NIP w różnych formatach.
 4. Poprawiono błąd związany z dodaniem nowej faktury pacjentowi z pełnymi danymi adresowymi.
 5. Wprowadzono dodatkowe zmienne do wydruków zdefiniowanych w module Oświadczenia/zaświadczenia:
  • PACJENT_IMIE
  • PACJENT_NAZWISKO
  • PACJENT_DATA_URODZENIA
  • PACJENT_WIEK
  • PACJENT_PESEL
  • PACJENT_ADRES_ZAMIESZKANIA
 6. Poprawiono działanie mechanizmu podpowiedzi w oknie wysyłania wiadomości SMS.
 7. Poprawiono działanie opcji analizy planimetrycznej w Multipodglądzie.
 8. NFZ – poprawiono format daty na pionowej wersji rachunku refundacyjnego.
 9. NFZ – zmiana wersji komunikatu JGP z 1.4 na 1.5

2010-11-02

 1. NFZ – poprawiono błąd związany z wyświetlaniem pacjentów na liście oczekujących.
 2. NFZ – zmiana mechanizmu ustalania czy dana wizyta jest kontynuacją – program zapyta o kontynuację w chwili rejestracji pacjenta, nie jest konieczne uruchamianie modułu NFZ.
  Kontynuacja leczenia

  W szczegółach wizyty pojawi się opcja “Kontynuacja leczenia”.

  Kontynuacja leczenia

2010-10-27

IRIS Specjalizacja

  1. Możliwość modyfikacji wielkości czcionki na liście pacjentów i wizyt.Dodanie możliwości zwiększenia czcionki używanej do wyświetlania list pacjentów i wizyt w IRIS Specjalizacji i Asystencie. Zmiany są zapamiętywane dla aktualnie zalogowanego użytkownika.
  2. Przepisywanie pojedynczych pól z historii badania.W oknie wizyty, w historii badania otwieranej z prawej strony okna dodano przepisywanie danych z pojedynczych pól do bieżącej wizyty. Po ustawieniu kursora nad danym polem z prawej strony pojawia się strzałka umożliwiająca przepisanie danych.
  3. Możliwość czyszczenia całego formularza.W menu formularzy dodano nową opcję – czyszczenie wszystkich pól opisowych wypełnionych w formularzu.
  4. Zmiana wyświetlania opisów multimediów przypisanych do badania.Opisy multimediów przypisanych do badania będą wyświetlane w formularzu pod miniaturą zdjęcia/sekwencji wideo.
  5. Zapisywanie na dysk kilku plików na raz.Po zaznaczeniu jednego lub więcej plików z listy multimediów można wskazać katalog oraz format, w jakim mają zostać zapisane na dysk.
  6. Możliwość wczytania do wizyty plików PDF.Wczytane pliki pojawiają się na zakładce “Raporty”, mają inną ikonę od raportów wygenerowanych w Pakiecie IRIS.
  7. Szereg zmian w formularzu “Recepty”:
   • Możliwość używania przez lekarza kilku pul numerów recept. Do każdej puli może być przypisany numer umowy.
   • Na wydruku pojawi się tytuł i specjalizacja lekarza wystawiającego receptę.
   • Licznik pozostałych do wykorzystania numerów recept i mechanizmy ostrzegania o kończącym się zakresie puli.
   • Dodanie kodów kreskowych.
   • Możliwość edycji dawki leku na liście leków podręcznych.
   • Możliwość przepisania całej recepty z poprzedniej wizyty – po zaznaczeniu recepty w historii badania i kliknięciu [Przepisz do wizyty], utworzona zostanie nowa, niewydrukowana recepta z identyczną listą leków.
   • Przepisywanie informacji o dawce i stosowaniu leku do formularza “Zalecenia” – w formularzu “Recepty” dodano nowe pole, które wypełniane jest automatycznie, po dodaniu recepty, danymi o dawce i stosowaniu leku. W formularzu “Zalecenia” jest możliwość przepisania tych danych.
   • Poprawka wyświetlania danych pacjentów z Unii Europejskiej (nr EKUZ oraz symbol państwa zamiast Oddziału NFZ).
  8. Szereg zmian w formularzu “Zaświadczenie ZUS ZLA”:
   • Przepisywanie kodu statystycznego choroby z formularza “Diagnoza” (jeśli w formularzu “Diagnoza” został wybrany tylko jeden kod).
   • Możliwość wystawienia zaświadczenia dla więcej niż jednego pracodawcy – dane pracodawców zapamiętywane są w polu typu combo box dla każdego pacjenta osobno.
   • Poprawienie wydruku – wpasowanie znaków w kratki.
   • Poprawienie czytelności formularza na zakładce.
   • Wyświetlanie sumarycznej długości zwolnienia w ciągu roku – zaznaczenie na kolorowo przekroczenia 182 dni dla zaświadczeń B i 270 dni dla zaświadczeń D.
   • Konwersja wydruku do technologii FastReport.
  9. Formularz “Skierowania”:
   • Możliwość dodania kilku kodów IDC do jednego skierowania.
   • Wyświetlanie danych ośrodka w miejscu pieczątki.
  10. Formularz “Badania laboratoryjne”:
   • Możliwość definiowania zestawów badań laboratoryjnych – zestawy są zapamiętywane dla poszczególnych użytkowników.
   • Możliwość dodawania własnych badań laboratoryjnych – mechanizm działa podobnie, jak w przypadku dodawania własnych kodów ICD.

IRIS Ginekologia

  1. Nowy formularz “Badanie USG ciąży wg PTG”Formularz zgodny z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Formularz nie jest dostępny po aktualizacji. W celu jego otrzymania i uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z serwisem firmy medi.com.
  2. Formularz “Oświadczenia/zaświadczenia”:Dodanie “Zaświadczenia o pozostawaniu kobiety pod opieką lekarską”.

IRIS Okulistyka

  1. Nowy Formularz OkulistycznyNowy Formularz Okulistyczny zastępuje 4 formularze dostępne do tej pory: Refraktometr, Ostrość wzroku, Wywiad okulary, Wywiad soczewki. Dane ze starych formularzy nie są przenoszone do nowego. Formularz nie jest dostępny po aktualizacji. W celu jego otrzymania i uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z serwisem firmy medi.com.
  2. Dodanie na wydruk okularowej recepty NFZ wszystkich pól uzupełnianych przez lekarza.

IRIS Endoskopia

  1. Formularz “Endoskopia (giętka)”:
   • Możliwość dodawania/usuwania typów zabiegów.
   • Możliwość wybrania kilku asystentów.
   • Poprawka błędu związanego z edycją schematu formularza.
  2. Poprawka mechanizmu dodawania placówek kierujących.Dodano mechanizm uniemożliwiający wielokrotne dodawanie tej samej placówki.
  3. Poprawka błędu związanego z wyświetlaniem usuniętych placówek kierujących na listach w formularzach endoskopowych oraz w Administracji.

IRIS Terminarz

  1. Odświeżanie widoku po zmianach wprowadzonych w Ustawieniach, bez konieczności restartu programu.Po wprowadzeniu zmian wymagających odświeżenia wyświetlanego grafiku (np. dodanie gabinetu, ustalenie zastępstwa) w Terminarzu pojawi się komunikat o konieczności odświeżenia danych. Po kliknięciu [OK] nastąpi automatyczne odświeżenie.
  2. Możliwość zdefiniowania wysokości kratki godzinowej i wielkości czcionki wyświetlanej w grafiku.
  3. Nowy wydruk – lista przyszłych wizyt pacjenta.W menu pod prawym przyciskiem myszy znajduje się nowa opcja, która umożliwia wydrukowanie listy przyszłych wizyt wybranego pacjenta.
  4. Zapamiętywanie wybranych filtrów – zaznaczonych typów wizyt, lekarzy i gabinetów dla zalogowanego użytkownika.
  5. Wydłużenie pola “Uwagi związane z rejestracją/pacjentem” w szczegółowych informacjach zarejestrowanej wizyty.

IRIS Ustawienia

  1. Podział wydruków zdefiniowanych w Ustawieniach na cztery zakładki: Administracja, Terminarz, Oświadczenia/zaświadczenia, Inne.
  2. Nowe znaczniki do wykorzystania w nagłówkach i stopkach – “<[#DR_TYTUL]>” (tytuł naukowy) oraz “<[#DR_SPECJALIZACJA]>” (specjalizacja).
  3. Poprawa obsługi długiej nazwy ośrodka.

IRIS Zdjęcia z FK/LS

  1. Zmiany w Multipodglądzie:
   • Nowy przycisk “Odblokuj/Zablokuj” dostępny bez otwierania panelu z narzędziami.
   • Dodanie do nagłówka zdjęcia informacji o powiększeniu (w procentach).
   • Dodanie ramki do zaznaczonego zdjęcia (ramka widoczna tylko wtedy, gdy zdjęcia są odblokowane).
   • Możliwość włączenia analizy planimetrycznej w Multipodglądzie (jeśli zdjęcia są odblokowane).
   • Dodanie zmiany jasności i kontrastu do podstawowych narzędzi, dostępnych bez otwierania panelu narzędziowego.
  2. Ujednolicono używany format daty.
  3. Dodanie opcji analizy planimetrycznej do podglądu pojedynczego zdjęcia.

NFZ

 1. Dostosowanie komunikatów świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, komunikatów kolejek oczekujących, komunikatów zaopatrzenia w środki pomocnicze i ortopedyczne oraz komunikatu grupera JGP do zmian zgodnie z zarządzeniami Prezesa NFZ z III kwartału 2010 r.
  • dodano obowiązek wprowadzania kodu terytorialnego gminy w adresie pacjenta,
  • dodano obowiązek wprowadzenia nazwy dokumentu uprawniającego do świadczeń dla osób innych niż ubezpieczeni,
  • dodano obowiązek podania przyczyny wypisu pacjenta ze szpitala (kod ICD10) oraz możliwość dopisania nieobowiązkowych przyczyn współistniejących,
  • dodano obowiązek podania typu sesji psychoterapeutycznej,
  • zniesiono obowiązek wprowadzania akronimu nazwy instytucji finansującej w przypadku wprowadzania pacjentów zagranicznych,
  • dodano obowiązek wprowadzania adresów dla pacjentów rozliczanych na podstawie dokumentu “decyzja wójta, burmistrza gminy”.
 2. Na liście rachunków refundacyjnych dodano możliwość zmiany daty zatwierdzenia i daty sprzedaży (menu pod prawym przyciskiem).
 3. Poprawka walidacji danych z zakładki “Hospitalizacja”” – pola “Tryb przyjęcia” oraz “Tryb wypisu” nie mogą być puste.
 4. Poprawka obsługi świadczeń z ceną o wartości powyżej 1000.