Program do przetwarzania obrazów diagnostycznych miniIRIS

miniIRIS umożliwia przekazywanie obrazów medycznych bezpośrednio do komputera

Program rejestruje, przechwytuje przetwarza obraz z urządzeń medycznych wyposażonych w kamerę wideo lub aparat cyfrowy a później pozwala na przeglądanie, udostępnianie, archiwizację obrazów diagnostycznych.

Przykładowe urządzenia, które łączą się z programem miniIRIS: endoskop, mikroskop, wideokolposkop, lampa szczelinowa oraz aparat USG.

 

miniIRIS to multimedia przypisane do danych pacjenta

Każde zdjęcie przesłane do programu można przypisać do wybranego pacjenta.
W programie można również przeszukiwać bazy danych wg. kryteriów: nazwiska, numeru PESEL, numeru karty pacjenta, zapisanych obrazów medycznych i sekwencji wideo (podobnie jak w naszym programie IRIS).

Co zyskują Państwo dzięki miniIRIS ?

elektroniczna-dokumentacja-medyczna

Zwiększenie trafności diagnozy

Dzięki zastosowaniu filtrów można wydobyć informacje niewidoczne na oryginalnych obrazach rejestrowanych przez urządzenie.
Zależnie od rodzaju obrazowanych tkanek, trybu obrazowania i urządzeń obrazujących stosuje się inne ustawienia filtrów celem najlepszego wydobycia istotnych informacji.
Zaleca się, aby operator zapoznał się eksperymentalnie z efektami filtrowania.

elektroniczna-dokumentacja-medyczna

Bezpieczeństwo zgromadzonych danych

Dzięki archiwizacji bazy danych zabezpiecza się przed bezpowrotną utratą ich w przypadku awarii. Archiwizator umożliwia wykonanie kopii bazy danych oraz przechwyconych danych medycznych. Kopie powyższych zbiorów zapisane zostaną w miejscu wskazanym przez użytkownika na dysku lokalnym lub w sieci lokalnej oraz (opcjonalnie) na płycie CD/DVD.

elektroniczna-dokumentacja-medyczna

Efektywniejszy czas pracy

Dzięki możliwości przeszukiwania bazy danych w kartotece pacjentów nie ma potrzeby wprowadzać danych pacjenta przy każdej wizycie.
Dzięki raportowaniu każdej wizyty w systemie łatwiej będzie monitorować zmiany.

Charakterystyka

Rejestrowanie obrazów diagnostycznych w postaci zdjęć i sekwencji wideo

Optymalny zestaw funkcji i narzędzi przetwarzania obrazów diagnostycznych

Program miniIRIS posiada szereg funkcji umożliwiających edycję zdjęć oraz, co za tym idzie, lepszą diagnostykę.

Są to przede wszystkim:

miniIRIS

Prowadzenie kartoteki pacjentów

Możliwość tworzenia raportów

Raporty można, w zależności od preferencji: zapisać w programie, wydrukować (istnieje możliwość skonfigurowania ustawień wydruków), zapisać na dysku w wybranym programie a także wysłać e-mailem do pacjenta. 

Wyposażenie dodatkowe do oprogramowania miniIRIS:

Wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania dla stacji roboczej :

Zalecane wymagania dla stacji roboczej :