miniIRIS 1.5.7

2012-06-27

Poprawienie funkcjonalności związanej z bezpieczeństwem przechowywania danych pacjentów.

2011-05-16

Aktualizacja instrukcji.

2011-02-14

 1. Zmieniono sposób instalacji przycisku USB FS1p.
 2. Dodano obsługę przycisku USB FS1p.
 3. Aktualizacja instrukcji w języku polskim.

2010-09-17

Dodanie możliwości wyciągania klatek z odtwarzanego filmu.

2010-07-05

 1. Obsługa grabbera Datapath RGB.
 2. Przejście EDSDK z wersji 2.5 na 2.8 (obsługa aparatów Canon EOS Bis)

2010-05-13

 1. Dodana obsługa kamery HD firmy Entner.

2010-04-21

 1. Dodano sprawdzanie i instalowanie Adobe Acrobat Reader 9.
 2. Zmiana działania filtrów rozszerzonych dla miniIRISa, Zamiast po diagnozie – tak jak ma to miejsce w specjalizacji, wyszukiwanie jest przeprowadzone po przypisanych do pacjenta raportach.
 3. Dodano przycisk “Eksportuj badanie” – eksport do DICOM.
 4. Aktualizacja instrukcji.
 5. Poprawienie funkcjonalności podglądu wydruku raportów oraz dostosowanie wydruków do systemów z angielskimi standardami.

2010-04-13

 1. Wydano wersję miniIRIS 1.5.7.