miniIRIS 1.6.0

Uwaga! Do przeprowadzenia aktualizacji wymagane są uprawnienia administratora w systemie Windows.

Pliki programu są zapisywane w następujących lokalizacjach (do których wymagane są uprawnienia zapisu/odczytu):

 1. katalog instalacyjny programu miniIRIS
 2. …\Windows\System32
 3. …\Program Files\Common Files\medi.com
 4. dodatkowo modyfikowany jest rejestr systemu Windows

Aktualizacja do nowej wersji jest procesem, którego nie można później cofnąć, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zmianami i akceptację ewentualnych niedogodności.

2018-04-23 (Wersja 1.6.0.11) – udostępniona po testach 2018-05-30

 1. Dodano pełną kopię zapasową bazy danych i plików.
 2. Zaktualizowano i rozdzielono archiwizację starych danych (teraz dostępne w miniIRIS Ustawienia).
 3. CANON EOS SDK – dodanie obsługi aparatu Canon EOS 1300D.
 4. Aktualizacja modułów do aparatów CANON.
  • Aktualizacja SDK CANON EOS do wersji 3.6.30.
 5. Inne drobne błędy zostały naprawione.

2016-12-16 (Wersja 1.6.0.10)

 1. Dodano obsługę aparatów Canon EOS 760D z podglądem na żywo.
 2. Zaktualizowano Canon SDK dla wszystkich aparatów do wersji 3.5.0 (Windows 7/8.1/10).
 3. DICOM – dodano możliwość konfiguracji wielu rodzajów eksportów do pliku DICOM (*.DCM).
 4. DICOM – dodano kompresję bezstratną.
 5. Wspólne ustawienia dla DICOM output (dla stacji, a nie dla każdego użytkownika).
 6. Bezpieczeństwo – Moduł logowania został rozbudowany o szeroką listę możliwości konfiguracji zasad definiowania haseł i zwiększenia bezpieczeństwa. Trzy główne obszary zostały opisane poniżej:a) Siła hasła:
  • Można definiować minimalną długość hasła.
  • Można definiować ilość małych i wielkich liter.
  • Można definiować obowiązek używania cyfr i znaków specjalnych.

  b) Logowanie:

  • Można ustawić czas ważności hasła.
  • Można ustawić przypomnienie o zmianie hasła.
  • Można ustawić blokowanie ostatnich haseł.
  • Można określić maksymalną liczbę prób.

  c) Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia czasu bezczynności, po którym użytkownik zostanie automatycznie wylogowany.

  Zmiany są dostępne w ustawieniach miniIRIS w części “Bezpieczeństwo”.

 7. Aktualizacja systemu zgłaszania błędów Eurekalog.
 8. Tryb zgodności XP oraz uruchamianie jako Administrator jest teraz usuwane dla głównego pliku podczas instalacji.
 9. Dodanie ustawień grabera DVI2USB 3.0 (poprawne rozdzielczości zgodnie ze specyfikacją).
 10. Dodano obsługę grabera LGP Stream Engine.
 11. Dodano obsługę grabera AVerMedi C875 Capture.
 12. Zaktualizowano biblioteki do obsługi nowych graberów HD firmy AVerMedia.
 13. Instrukcje w języku polskim zostały zaktualizowane.
 14. Usługa miniIRIS Service – usunięto błąd przy zatrzymywaniu serwisu, zwiększono bezpieczeństwo.
 15. Firebird 2.1.7 x64 jest obsługiwany.
 16. Instalacja na Windows 10 jest możliwa (zbiór problemów).
 17. Grupa niewidocznych zmian poprawiająca wydajność aplikacji.
 18. Inne drobne błędy zostały naprawione.

2015-04-01

 1. Dodano obsługę aparatów Canon 50D, 70D z podglądem na żywo oraz Canon 100D.
 2. Zaktualizowano Canon SDK dla wszystkich aparatów do wersji 2.15 (działa tylko dla Windows 7 lub wyżej).
 3. Usunięto błąd wczytywania identyfikatora aparatu (teraz może pracować równolegle kilka aparatów).
 4. Dodano obsługę nowych graberów HD firmy AVerMedia (w tym grabery USB 3.0).
 5. Dodano wczytywanie plików *.mp4 z zewnętrznych urządzeń i konwersję do wewnętrznego formatu.
 6. Poprawka dla tworzenia zdjęć z danych w formcie MotionJPEG np. kolposkop UC-21.
 7. Usunięto drobne błędy.

2015-01-18

 1. Zmieniono logo, nazwę i adres spółki na dane medi.com Sp. z o.o.
 2. Poprawiono proces aktualizacji tak, żeby działał poprawnie na Windows 7/8 bez konieczności wyłączania UAC.
 3. Poprawiono program IRIS Server tak, żeby działał poprawnie na Windows 7/8 bez konieczności wyłączania UAC.
 4. Zaktualizowano dołączone oprogramowanie do pomocy zdalnej.
 5. Usunięto problem zawijania linii w opisie badania (8188).
 6. Usunięto drobne błędy i zaktualizowano instrukcje.

2013-08-22

 1. Dodanie do podglądu zdjęcia nowych filtrów.Dostępne nowe filtry:
  • Opcjonalne tworzenie obrazu czarnobiałego – jedna funkcja do wyboru lub brak: kanał czerwony, kanał zielony, kanał niebieski, filtr bezczerwienny, filtr kobaltowy (jako kanał niebieski), czarnobiały jako średnia ze składowych.
  • Opcjonalne filtrowanie obrazu – jedna funkcja do wyboru lub brak: wyostrzanie filtr 5×5, wygładzanie Gaussa 5×5, mediana 5×5.
  • Opcjonalny negatyw obrazu.
 2. Logowanie historii zmian danych osobowych.Na formatce dodawania/edycji pacjenta oraz na formatce dodawania/edycji personelu dodano informacje o historii zmian. W okienku widoczne są dane osoby dodającej oraz osoby ostatnio modyfikującej dane. Oprócz imienia i nazwiska wyświetlane są także data i godzina dodania / zmiany. Widoczność informacji uzależniona jest od nowego uprawnienia “Historia zmian danych osobowych”. Domyślnie tylko administrator ma dostęp do zakładki.
 3. Poprawa obsługi konwertera ENDO.