Polityka bezpieczeństwa

Działamy na podstawie Państwa zgody.

Przypominamy, że w każdym momencie możecie Państwo zrezygnować z kontaktu z nami, poprzez link dezaktywujący zawarty w każdej wiadomości.

Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje, które zgodnie z przepisami, jesteśmy winni naszym Użytkownikom:

Administratorem Państwa danych jest medi.com Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 96-100/112, 50-430 Wrocław, biuro@medi.com.pl,
tel. 791 395 862.
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych prosimy kierować na adres biuro@medi.com.pl

Podane przez Państwa dane wykorzystamy w zależności od wyrażonych przez Państwa zgód: w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony) lub do przesyłania newslettera medi.com.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi lub w przypadku newslettera do momentu wycofania Twojej zgody. Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie zostaną one sprzedane ani udostępnione osobom nieuprawnionym. Dane będą przechowywane na naszym strzeżonym dysku oraz w systemie do e-mail marketingu, więc udostępnimy je dostawcy tego systemu.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jeżeli stwierdzicie Państwo, że korzystamy z danych niewłaściwie, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

System do e-mail marketing, z którego korzystamy, pozwala nam śledzić historię otwieralności przez Państwa naszych wiadomości. Pozwoli nam to wybrać treści, które najbardziej Państwa interesują.