Projekty Unijne

Medi.com Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Zwiększenie międzynarodowej ekspansji medi.com sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych i wdrażanie długoterminowej strategii biznesowej”.

Celem głównym projektu jest wdrożenie kompleksowej strategii biznesowej mającej na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej firmy MEDI.COM na rynkach zagranicznych.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa poprzez rozwój sprzedaży urządzeń medycznych z oprogramowaniem na rynkach eksportowych.

Efekty realizacji projektu: Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne poprzez wdrożenie:

  1. a) długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej
  2. b) nowoczesnych metod zarządzania, prowadzących do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw

Całkowita wartość projektu: 198 988,60

Kwota dofinansowania: 142 780,81

Medi.com Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Rozwój działalności eksportowej Medi.com sp. z o.o. poprzez wejście na nowe rynki zagraniczne.”

Celem projektu jest wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa Medi.com sp. z o.o. poprzez wejście na nowe, wskazane w Branżowym Programie Promocji Sprzęt medyczny, rynki eksportowe: niemiecki, ZEA, turecki i malezyjski.

Dofinansowanie projektu z UE: 255 170,00 PLN

www. mapadotacji.gov.pl