Oferujemy kompleksowe przygotowanie do RODO dla lekarzy: wdrożenie RODO w placówkach medycznych, przychodniach, praktykach lekarskich, gabinetach. Świadczymy usługi w całej Polsce.

Pomagamy przygotować się do nowych przepisów prawa!

Od 25 maja 2018 obowiązuje nowa ustawa dotycząca ochrony danych osobowych czyli RODO. Przygotowanie całej dokumentacji lub jej sprawdzenie spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy, a wysokie grzywny mrożą krew w żyłach.

Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO z ang. General Data Protection Regulation – GDPR) to rewolucja w kwestii ochrony danych osobowych. Pozwala odejść od odtwórczej implementacji prawa, skupiając się na stworzeniu przez organizację własnego systemu ochrony danych osobowych przystosowanego do specyfiki prowadzonej działalności. Oznacza to, że organizacje muszą same określić zasoby informacyjne, z których korzystają, ocenić ryzyko związane z ich przetwarzaniem i dobrać odpowiednie zabezpieczenia.

Nie jest to łatwe i wymaga dobrej znajomości prawa oraz zrozumienia nowych przepisów. Doskonale wiemy jak zapracowani są nasi klienci, dlatego wychodząc naprzeciw nowym potrzebom przygotowaliśmy usługę, jaką jest wdrożenie RODO dla lekarzy w placówkach medycznych.

W ramach naszej propozycji możecie Państwo przygotować placówkę na kontrolę.

Nasza pełna oferta przygotowania do RODO dla lekarzy obejmuje:

 1. Audyt  w zakresie spełnienia wymagań  i dotychczas stosowanych procedur, polegający na analizie dotychczas obowiązujących w jednostce procedur (jeśli były wdrożone).
 2. Wyznaczenie i zgłoszenie do PUODO inspektora ochrony danych (jeśli nie jest wyznaczony i zgłoszony).
 3. Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych na różnych poziomach (organizacja, siedziba, personel, IT itp.).
 4. Mapowanie procesów, tj. rozłożenie na czynniki pierwsze i stworzenie schematu procesów przetwarzania danych osobowych dla ułatwienia pracy z danymi pracowników.
 5. Ocena ryzyka i/lub ocena skutków dla ochrony danych.
 6. Przygotowanie klauzul informacyjnych oraz zgód.
 7. Przygotowanie umów dot. powierzenia danych oraz dot. zachowania poufności z podmiotami współprzetwarzającymi dane lub podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu administratora.
 8. Przygotowanie procedur/polityk/instrukcji.
 9. Przygotowanie rejestru czynności zgodnie z art. 30 RODO.
 10. Przeszkolenie pracowników pod kątem przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w praktyce.
 11. Opcjonalnie – stała współpraca jako inspektor ochrony danych.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu przygotowania indywidualnej oferty wdrożenia RODO dla lekarzy w placówkach medycznych, przychodniach i gabinetach lekarskich. Propozycję sporządzimy na podstawie wywiadu, który pomoże ustalić aktualny poziom przygotowania i złożoności placówki do RODO.