Zapytanie ofertowe

 

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

MEDI.COM Sp. z o.o.

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Zwiększenie międzynarodowej ekspansji medi.com sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych i wdrażanie długoterminowej strategii biznesowej”.

Celem głównym projektu jest wdrożenie kompleksowej strategii biznesowej mającej na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej firmy MEDI.COM na rynkach zagranicznych.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa poprzez rozwój sprzedaży urządzeń medycznych z oprogramowaniem na rynkach eksportowych.

Efekty realizacji projektu: Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne poprzez wdrożenie:

  1. a) długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej
  2. b) nowoczesnych metod zarządzania, prowadzących do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw

Całkowita wartość projektu: 198 988,60

Kwota dofinansowania: 142 780,81

 

 

Firma MEDI.COM. Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że wyniku przeprowadzonej oceny ofert złożonych dla :

Zapytania ofertowego, dotyczącego projektu realizowanego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Przedmiot zamówienia: prace programistyczne w zakresie dostosowania modułu DICOM do wymagań systemów szpitalnych na rynkach zagranicznych.

 

Priorytet 1  Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Schemat 1.4 B. 1.4.B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw

Tytuł projektu: Zwiększenie międzynarodowej ekspansji medi.com sp. z o.o. poprzez wdrożenie

nowych modeli biznesowych i wdrażanie długoterminowej strategii biznesowej

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiający:

Nazwa firmy: MEDI.COM Sp. z o.o.

Adres (siedziba): ul. Hubska 96-100/112, 50-502 Wrocław

NIP: 8971805147

Regon: 360738340

Tel.: 791395862

e-mail: biuro@medi.com.pl

W ramach zamówienia została wybrana oferta firmy: JBS Jarosław Byszewski.

ul. Hubska 96-100 lok 112
50-502 Wrocław

biuro@medi.com.pl

09:00 – 17:00 poniedziałek – piątek

telefon serwis: +48 71 307 15 95

telefon serwis: +48 791901818

telefon dział handlowy : + 48 791 395 862

NIP: 8971805147
VAT UE: PL8971805147
REGON: 36073834000000
KRS: 0000542172

Konta Bankowe
Deutsche Bank Polska S.A.
93 1910 1048 2412 3414 2199 0001 (waluta PLN)
66 1910 1048 2412 3414 2199 0002 (waluta EUR)
Kod SWIFT/BIC: DEUTPLPX