Pytania ogólne

Czym jest IRIS ?

IRIS to oprogramowanie medyczne pomagające w zarządzaniu małymi, prywatnymi gabinetami jak również przychodnią. Do funkcji programu należą m. in.: przechowywanie historii pacjentów, bieżąca obsługa wizyt, zbieranie i zestawianie informacji na temat wykonanych w danym dniu badań.

Program podzielony jest na 4 moduły (części):

  • IRIS Specjalizacja
  • IRIS Terminarz
  • IRIS Asystent
  • IRIS Administracja

Czy mogę skorzystać z wersji DEMO? Gdzie ją znaleźć?

 Jeżeli są Państwo zainteresowani wersją testową programu, zapraszamy serdecznie do kontaktu pod numerem telefonu: 535 005 807 lub 535 717 373,  drogą mailową pod adresem office@medi.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

W ramach wersji DEMO otrzymujecie Państwo dostęp do pełnej wersji oprogramowania. W przypadku programu IRIS również do wszystkich modułów. Wersja DEMO jest ważna przez 30 dni. Użytkownik może w niej dodać do 100 pacjentów lub 400 plików multimedialnych.

Ile kosztuje oprogramowanie IRIS?

W związku z tym, że program podzielony jest na moduły według funkcji, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od rodzaju i ilości modułów oraz ilości stanowisk, na których będzie on wykorzystywany.  Najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z naszym zespołem, aby wspólnie ustalić Państwa zapotrzebowanie i do niego dopasować funkcje oprogramowania.

Czy IRIS jest dla mnie?

Niezależnie czy prowadzą Państwo jednoosobowy gabinet, placówkę medyczną czy przychodnię- IRIS spełni Państwa potrzeby! Dzięki podziałowi według funkcjonalności, dajemy użytkownikom możliwość wyboru tylko tych modułów, które są im niezbędne.

Wszystkie moduły wraz z opisem znajdziecie Państwo na stronie: https://medi.com.pl/product-details/inne-specjalizacje/ .

Pytania o funkcjonalności

Tutuł rozwijanego blogu

Zapraszamy do kontaktu z serwisem, pod numerem telefonu: 713 071 595 lub 791 901 818. Nasi specjaliści są w stanie naprawić większość problemów zdalnie!

Czy przez IRIS mogę rozliczyć się z NFZ?

Nie, program nie łączy się z serwerami NFZ. Pozwala jednak na oznaczanie wizyt wykonywanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dane o tych wizytach można bez problemu wyeksportować z programu IRIS. Jest on również zintegrowany z programem firmy KamSoft, dzięki czemu mogą Państwo rozliczać się bez konieczności rezygnowania z jednego z programów.

Czy do systemu można załączać dokumenty z zewnątrz, z którymi pacjenci przychodzą na wizytę?

Tak, w programie mają Państwo możliwość dołączenia do karty Pacjenta zewnętrznych wyników badań, oświadczeń oraz innego rodzaju dokumentów.

Opcja taka dostępna jest po otwarciu okna „Dane pacjenta” (otwiera się je poprzez dwukrotne kliknięcie w pacjenta w oknie specjalizacji lub w dane w po lewej stronie okna wizyty), w zakładce „Dokumenty pacjenta”. Można tam dodać obraz bezpośrednio ze skanera lub przygotowany wcześniej plik z komputera.

Czy przez program mogę rejestrować pacjentów?

Tak, w programie jest taka możliwość. Funkcja ta jest dostępna dla Użytkowników posiadających moduł IRIS Terminarz (działa tylko w połączeniu z IRIS Specjalizacja).

Czy w programie mogę przygotować podsumowanie wizyty?

Tak, w oknie wizyty macie Państwo dostęp do karty „Podsumowanie wizyty”. Możecie w niej zobaczyć wszystkie wypełnione formularze, a także wybrać, które z nich pojawią się na wydruku.

W programie istnieje również możliwość wybrania szablonu wydruku, ustawienia własnego szablonu lub wprowadzania zmian z poziomu okna wizyty.

Jak wyszukać wolne terminy w IRIS Terminarz?

Po otwarciu modułu terminarz, w lewym górnym rogu należy wybrać przycisk „Wyszukiwanie”. Następnie w okienku, które się pokaże, określić dowolne parametry: specjalizację, lekarza, gabinet, zakres godzin, datę od której zacznie się wyszukiwanie, długość trwania wizyty czy też dzień tygodnia.

Jak mogę dodać do raportu multimedia?

W tym celu wystarczy w oknie wizyty otworzyć kartę „Multimedia”. Znajdują się tam wszystkie obrazy, zdjęcia i nagrania wykonane podczas wizyty. Po najechaniu kursorem myszki na interesujący nas obiekt, powinna pojawić się na nim ikona drukarki. Po kliknięciu na nią powinni Państwo zobaczyć również zielony znaczek, tzw. „ptaszek”. Wtedy obiekt został dodany do raportu.

Czy w programie dostępne są eZLA?

Jesteśmy w trakcie testowania elektronicznych zwolnień lekarskich. W najbliższym czasie udostępnimy dla Państwa również tę funkcjonalność.

Aby z niej korzystać potrzebują Państwo elektronicznego podpisu lub profilu zaufanego ePUAP.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Gdzie w programie znajdę zaświadczenia dla pacjenta zgodne z RODO?

IRIS Terminarz: po zarejestrowaniu pacjenta na wizytę wystarczy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy. Z pojawiającej się listy proszę wybrać polecenie „Wydrukuj zgodę na przetwarzanie danych osobowych”. Po wydrukowaniu i wypełnieniu druku przez pacjenta, dokument powinien zostać zeskanowany i dołączony do karty pacjenta.

IRIS Specjalizacja: należy rozpocząć od otworzenia wizyty dla pacjenta, który ma podpisać dokumenty. Następnie wybieramy formularz „Oświadczenia/zaświadczenia”. (Jeżeli nie posiadacie go Państwo w oknie wizyty, wystarczy z  menu w lewym górnym rogu wybrać „Badania” -> „Dodaj badanie”, a następnie z listy wybrać odpowiedni formularz). Kolejnym krokiem będzie w otwartym formularzu wciśnięcie przycisku „Dodaj”, wybranie odpowiedniego pliku- „Upoważnienie dotyczące dokumentacji medycznej, zgody i informacje o RODO”, uzupełnienie wyskakującego okienka i zatwierdzenie przyciskiem „OK”. Następnie wybieramy odpowiedni formularz z zakładki „Oświadczenia/zaświadczenia”, drukujemy, przekazujemy pacjentowi do podpisania i skanujemy do programu.”

Czy w programie jest możliwość generowania zestawień?

Tak, ale niezbędny do tego jest moduł IRIS Administracja. W programie dostępne są rozliczenia do NFZ oraz zestawienia komercyjne. Na te ostatnie składają się:

  • Książka główna przychodni
  • Lista lekarzy kierujących do ośrodka
  • Rozliczenie lekarzy z wykonanych badań
  • Rozliczenia personelu.

Wszystkie raporty generujecie Państwo z poziomu wcześniej wspomnianego modułu. Rozliczenia z funduszem znajdziecie Państwo w karcie „NFZ”, natomiast komercyjne w zakładce „Zestawienia”.

W jaki sposób w programie wystawić fakturę?

Pierwszym krokiem, który powinni Państwo wykonać, jest nadanie odpowiednich uprawnień. Aby to zrobić należy kolejno: otworzyć moduł „Ustawienia”, z rozwijanego menu, wybrać opcję „Uprawnienia” i sprawdzić czy dany użytkownik/grupa użytkowników posiada pełen dostęp do modułu obsługi faktur. Jeżeli nie, trzeba to zmienić. Następnie przechodzimy w „Ustawieniach” do sekcji „Personel” (rozwijane menu), aby sprawdzić czy użytkownicy mają możliwość wystawiania rachunków i faktur.  Żeby to zrobić należy otworzyć okno edycji użytkownika i zaznaczyć opcję „Może wystawiać faktury i rachunki”.

Dalej wystarczy otworzyć okno wizyty,  następnie wybrać formularz „Obsługa faktur”, kliknąć w przycisk „Dodaj”, a następnie uzupełnić wszystkie niezbędne dane. W celu wydrukowania faktury należy zamknąć ją wciskając „OK”, a potem wybierając opcję drukuj w oknie formularza.

W jaki sposób mogę wystawić i wydrukować receptę?

W programie macie Państwo dostęp do specjalnego formularza „Recepty”. W celu wypisania recepty należy otworzyć okno wizyty oraz wcześniej wspomniany formularz. Po kliknięciu w przycisk „Dodaj”, pojawi się nowe okno, w którym uzupełnia się dane odnośnie rodzaju leku, ilości opakowań czy stosowaniu.  Recepta zapisuje się w karcie pacjenta po poprawnym uzupełnieniu niezbędnych danych i wciśnięciu przycisku „OK”.

Jeżeli chcą Państwo wydrukować wypisaną receptę należy zaznaczyć ją na liście i kliknąć przycisk „Drukuj”. Najpierw wyświetli się podgląd wydruk. Po wciśnięciu w lewym, górnym rogu ikony drukarki otrzymają Państwo dokument dla pacjenta.

W ustawieniach formularza można wybrać informacje, które powinny znaleźć się na recepcie, a także dostosować wymiary wydruku.

Pytania techniczne

Czy w programie mogę ustalić ceny za usługi i wizyty?

Tak, program daje taką możliwość, jednak trzeba to zrobić oddzielnie dla każdej wizyty i usługi.

W wypadku wizyt, aby ustalić cenę należy wejść w „Ustawienia”, następnie wybrać z rozwijanego menu „Typy wizyt”. W ten sposób otworzą Państwo listę rodzajów wizyt. Kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniego typu wizyty, włączenie okna edytowania (podwójne kliknięcie w nazwę lub użycie przycisku „Edytuj” z lewej strony). W nowym okienku proszę zmienić kartę na „Ceny” i tam ustalić jaka będzie stawka za wizytę, a jaką część z tego otrzyma lekarz.

Cenę usług, jak i same usługi, ustawić można jedynie w module IRIS Administracja. Po otwarciu okna modułu powinni Państwo wybrać z menu u góry strony zakładkę „Cennik usług”. W tym miejscu możecie Państwo dodać nową usługę lub edytować informację o już istniejącej. W obu tych przypadkach możliwe jest również ustalenie/zmiana ceny.

Jak przełączyć użytkownika?

W celu przelogowania użytkownik powinien otworzyć okno „Centrum zarządzania”. Tam, w prawym górnym rogu, znajduje się sekcja „Dane aktualnego użytkownika”, a w niej przycisk „Przeloguj”. Po wciśnięciu go pojawi się okienko, w którym należy wpisać dane do logowania innego konta.

Jak w programie zmienić hasło użytkownika?

Użytkownik, aby zmienić hasło, musi otworzyć moduł „Ustawienia”. Następnie z rozwijanego menu wybrać opcję „Personel”. Po dwukrotnym naciśnięciu na odpowiedniego użytkownika pojawi się okno edycji. Wystarczy wtedy wybrać zakładkę „Bezpieczeństwo” i tam ustawić nowe hasło.

Jak sprawdzić czy posiadam najnowszą wersję programu?

Jeżeli nie są Państwo pewni czy program automatycznie pobrał najnowszą aktualizację można to sprawdzić. Wystarczy w oknie „Centrum zarządzania” wybrać „Ustawienia”, następnie w rozwijanym menu „Aktualizacje”. Tam znajduje się przycisk „Sprawdź czy jest nowsza wersja oprogramowania”.

Czy program jest zgodny z RODO?

Tak, w programie zostały wdrożone rozwiązania, dzięki którym odpowiada on wymaganiom zawartym w rozporządzeniu. Są to m. in. Ustawienia polityki haseł, udostępnione w programie zgody i oświadczenia, które powinien podpisać każdy pacjent, czy możliwość ustalenia polityki haseł.

Ilu Użytkowników może korzystać z jednej licencji?

W przypadku, kiedy posiadacie Państwo jedną licencję, tylko jeden użytkownik w jednym czasie może korzystać z programu. Jeżeli kilka osób chce korzystać z oprogramowania w różnym czasie, wtedy nie będzie z tym żadnego problemu.

Jak długo ważna jest moja licencja?

Licencja, którą Państwo wykupujecie jest dożywotnia. Umowa licencyjna dostępna jest w plikach programu.  Znajdziecie w niej Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące warunków licencji.

Czy mogę korzystać z programu nie mając dostępu do Internetu?

Tak, program do prawidłowego działania nie wymaga połączenia z Internetem. Jest ono niezbędne jedynie kiedy korzystacie Państwo z  pomocy zdalnej naszego serwisu.

Czy oprogramowanie IRIS korzysta z kodów ICD?

Tak, w programie macie Państwo dostęp zarówno do kodów ICD10 jak i ICD9.

Jakie standardy przesyłania zostały zastosowane w programie?

Oprogramowanie IRIS do wymiany danych wykorzystuje normę DICOM. Standardu tego nie obsługuje oprogramowanie miniIRIS.

Jak w programie mogę stworzyć kopię zapasową?

W związku z obowiązującymi od maja tego roku przepisami RODO udostępniliśmy dla Państwa możliwość automatycznego backup’u. Aby ustalić czas i miejsce zapisywania się danych należy otworzyć moduł „Ustawienia”, następnie z rozwijanego menu wybrać opcję „Kopia zapasowa”. W otwartym oknie będziecie Państwo mogli ustalić kiedy kopia będzie się tworzyła, w jakim miejscu na komputerze zostanie zapisana, a także w razie potrzeby przywrócić ostatni zapis.