Oprogramowanie

miniIRIS

Program do przetwarzania obrazów diagnostycznych miniIRIS umożliwia przechwytywanie obrazów medycznych i zapisywanie ich na komputerze. Program umożliwia przeglądanie, analizowanie, przetwarzanie oraz archiwizowanie obrazów diagnostycznych z urządzeń medycznych wyposażonych w kamerę wideo (np. endoskop, mikroskop, wideokolposkop, lampa szczelinowa, USG).

Korzyści z korzystania z miniIRIS

Zwiększenie trafności diagnozy

Dzięki zastosowaniu filtrów można wydobyć informacje niewidoczne na oryginalnych obrazach rejestrowanych przez urządzenie. Zależnie od rodzaju obrazowanych tkanek, trybu obrazowania i urządzeń obrazujących stosuje się inne ustawienia filtrów celem wydobycia najistotniejszych informacji.

Bezpieczeństwo zgromadzonych danych

Archiwizacja bazy danych pozwala na zabezpieczenie danych przed ich bezpowrotną utratą. Kopie bazy danych zapisywane są w miejscu wskazanym przez użytkownika – na dysku lokalnym, sieci lokalnej lub dyskach zewnętrznych.

Efektywniejszy czas pracy

Dzięki możliwości przeszukiwania bazy danych w kartotece pacjentów nie ma potrzeby wprowadzania danych pacjenta podczas każdej wizyty, a raportowanie umożliwia monitorowanie zmian.

Charakterystyka

Optymalny zestaw funkcji i narzędzi do przetwarzania obrazów diagnostycznych

 • filtry cyfrowe (kobaltowy, czerwony, zielony, niebieski oraz skala szarości),
 • rozciąganie histogramu,
 • wyostrzanie i wygładzanie,
 • wykrywanie krawędzi,
 • separowanie kanałów oraz manipulacja ich składowymi (czerwony, zielony, niebieski),
 • mediana,
 • powiększenie i pomniejszenie (+/- 10%),
 • regulacja jasności i kontrastu,
 • pomiar odległości, obszarów i obwodów.

Rejestrowanie obrazów diagnostycznych w postacie zdjęć i sekwencji wideo

 • zapis i odczytów obrazów w różnych formatach (TIFF, JPEG, BMP, PNG, GIF),
 • zapis sekwencji wideo oraz edycja wybranych klatek,
 • sterowanie urządzeniami medycznymi za pomocą przycisku nożnego,
 • przeglądanie oraz analiza obrazów w programie niezależnie od pracy urządzenia.

Prowadzenie kartoteki pacjentów

 • wprowadzanie, edycja i przeglądanie danych osobowych,
 • informacja o zapisanych zdjęciach i filmach oraz datach ich wykonania,
 • przeszukiwanie bazy danych pacjentów według wybranych kryteriów.

Raporty z wizyty

 • możliwość tworzenia raportów zawierających kluczowe obrazy diagnostyczne z kilku urządzeń medycznych,
 • tworzenie raportów z kolejnych wizyt umożliwiając łatwiejsze monitorowanie zmian,
 • w zależności od potrzeb, raporty można zapisać w programie lub na dysku, wydrukować lub wysłać do pacjenta e-mailem.